-

SØK640 Internasjonal handel

SØK640 Internasjonal handel

Emnekode: 
SØK640
Emnenavn: 
Internasjonal handel
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
International trade
Kursnavn på nynorsk: 
Internasjonal handel
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Språk for litteratur: 
Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggjande  innsikt i samfunnsøkonomi

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne forklare hvorfor land handler med hverandre 
  • kunne definere hva som forstås med komparative fortrinn 
  • kunne presentere ulike ulike handelsmodeller 
  • ved hjelp av analytiske modeller å forklare hvordan handelsmønster skapes og utvikles
  • kunne identifisere faktorer som forklarer utviklingen i handelsmønster 
  • kunne påvise sammenhenger mellom bytteforhold og handelsmønster
  • kunne drøfte effekter av ulike typer handelspolitikk
  • kunne drøfte hvordan ulike handelspolitiske påvirker handelen
  • kunne påvise vinnere og tapere når en stat velger å sette inn handelspolitiske tiltak
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning per uke.
 

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved semesterstart.
Aktuell litteratur:
Paul R. Krugman et al: "International Economics - Theory and Policy", Pearson, nyeste utgave.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat