-

SØK200 Mikroøkonomi

SØK200 Mikroøkonomi

Emnekode: 
SØK200
Emnenavn: 
Mikroøkonomi
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Mikroøkonomi
Kursnavn på nynorsk: 
Mikroøkonomi
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2020 Spring
Eksamenssemester: 
2020 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematikk eller tilsvarende

Emneinnhold

Emnet omhandler følgende tema:

  • oversikt over mikroøkonomien
  • markedslikevekt i ett perfekt marked
  • konsumentenes tilpasning: fra konsumpreferanser og budsjett til etterspørselskurve
  • produsentenes tilpasning: fra produksjonsteknologi og faktorpriser til tilbudskurve
  • markedslikevekt i imperfekte markeder (imperfekt konkurranse, felles goder, og eksternaliteter)
  • markedseffisiens, dødvektstap, og offentlige reguleringer
Forventet læringsutbytte
  • bli fortrolig med bruken av abstrakte analytiske modeller som arbeidsredskap innenfor økonomifaget
  • beherske grunnleggende teori om markedets tilbud og etterspørsel
  • forstå hvordan prismekanismen fungerer (tilbud og etterspørsel)
  • forstå hva som skjer når prismekanismen settes til side (imperfekt konkurranse, felles goder, eksternaliteter, og offentlige reguleringer)
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 t forelesninger og 2 øvingstimer per uke

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Viggo Andreassen: Innføring i mikroøkonomi for økonomisk-administrative studier. (2.utg.)Cappelen Damm Akademisk
Viggo Andreassen, Ivar Bredesen og Joachim Thøgersen: Innføring i mikroøkonomi. Oppgaver og løsninger. (2.utg.) Cappelen Damm Akademisk

 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) 4 3Ikke påkrevdObligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: 4
Påkrevde arbeidskrav: 3
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)100 Eventuelle formelark følger med oppgaveteksten.Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:Eventuelle formelark følger med oppgaveteksten.
Hjelpemidler:Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version