-

SØK200 Mikroøkonomi

SØK200 Mikroøkonomi

Emnekode: 
SØK200
Emnenavn: 
Mikroøkonomi
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper: 

MAT100 Matematikk eller tilsvarende

Emneinnhold: 

Emnet omhandler følgende tema:

  • oversikt over mikroøkonomien
  • markedslikevekt i ett perfekt marked
  • konsumentenes tilpasning: fra konsumpreferanser og budsjett til etterspørselskurve
  • produsentenes tilpasning: fra produksjonsteknologi og faktorpriser til tilbudskurve
  • markedslikevekt i imperfekte markeder (imperfekt konkurranse, felles goder, og eksternaliteter)
  • markedseffisiens, dødvektstap, og offentlige reguleringer
Forventet læringsutbytte: 
  • bli fortrolig med bruken av abstrakte analytiske modeller som arbeidsredskap innenfor økonomifaget
  • beherske grunnleggende teori om markedets tilbud og etterspørsel
  • forstå hvordan prismekanismen fungerer (tilbud og etterspørsel)
  • forstå hva som skjer når prismekanismen settes til side (imperfekt konkurranse, felles goder, eksternaliteter, og offentlige reguleringer)
Arbeids- og læringsaktiviteter: 

3 t forelesninger og 6 timer øvingstimer per uke

Pensum: 

Pensumlitteratur blir oppgitt ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Viggo Andreassen: Innføring i mikroøkonomi for økonomisk-administrative studier. (2.utg.)Cappelen Damm Akademisk
Viggo Andreassen, Ivar Bredesen og Joachim Thøgersen: Innføring i mikroøkonomi. Oppgaver og løsninger. (2.utg.) Cappelen Damm Akademisk

 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) 4 3Ikke påkrevdObligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 4
Påkrevde arbeidskrav: 3
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4TimerBokstavkarakter100 Eventuelle formelark følger med oppgaveteksten.Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:Eventuelle formelark følger med oppgaveteksten.
Hjelpemidler:Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat