-

SØK200 Mikroøkonomi

SØK200 Mikroøkonomi

Emnekode: 
SØK200
Emnenavn: 
Mikroøkonomi
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Mikroøkonomi
Kursnavn på nynorsk: 
Mikroøkonomi
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2018 Spring
Eksamenssemester: 
2018 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle, men må beherske derivasjon, enkel algebra og grafisk fremstilling.

Emneinnhold

Emnet omhandler følgende tema:

  • oversikt over mikroøkonomien
  • konsumentenes tilpasning. Konsum og etterspørsel
  • produsentenes tilpasning. Produksjon og tilbud
  • markedsteori. Frikonkurranselikevekt og markedssvikt
Forventet læringsutbytte
  • bli fortrolig med bruken av abstrakte analytiske modeller som arbeidsredskap innenfor økonomifaget
  • beherske grunnleggende teori om markedets tilbud og etterspørsel
  • forstå de grunnleggende markedsmekanismene
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 t forelesninger og 6 timer øvingstimer per uke

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) 4 3Ikke påkrevdObligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: 4
Påkrevde arbeidskrav: 3
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)100 I tillegg: to utdelte formelsamlinger med matematiske huskeregler og mikroøkonomiske formler.Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:I tillegg: to utdelte formelsamlinger med matematiske huskeregler og mikroøkonomiske formler.
Hjelpemidler:Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version