-

SØK200 Mikroøkonomi

SØK200 Mikroøkonomi

Emnekode: 
SØK200
Emnenavn: 
Mikroøkonomi
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Mikroøkonomi
Kursnavn på nynorsk: 
Mikroøkonomi
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle, men må beherske derivasjon, enkel algebra og grafisk fremstilling.

Emneinnhold

Emnet omhandler følgende tema:

  • oversikt over mikroøkonomien
  • konsumentenes tilpasning. Konsum og etterspørsel
  • produsentenes tilpasning. Produksjon og tilbud
  • markedsteori. Frikonkurranselikevekt og markedssvikt
Arbeids- og læringsaktiviteter

4 t forelesninger og 4-6 timer øvingstimer per uke

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Viggo Andreassen: Innføring i mikroøkonomi for økonomisk-administrative studier. (2.utg.)Cappelen Damm Akademisk
Viggo Andreassen, Ivar Bredesen og Joachim Thøgersen: Innføring i mikroøkonomi. Oppgaver og løsninger. (2.utg.) Cappelen Damm Akademisk

Anbefalt litteratur:
Langelo, Erik: SØK200 - Mikroøkonomi: Kompendium for deler av pensum, 2017

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) 4 3Ikke påkrevdEksamensrett betinger at arbeidskravet er innfridd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: 4
Påkrevde arbeidskrav: 3
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Eksamensrett betinger at arbeidskravet er innfridd
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)100 I tillegg: to utdelte formelsamlinger med matematiske huskeregler og mikroøkonomiske formler.Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:I tillegg: to utdelte formelsamlinger med matematiske huskeregler og mikroøkonomiske formler.
Hjelpemidler:Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version