-

SØK100 Makroøkonomi

SØK100 Makroøkonomi

Emnekode: 
SØK100
Emnenavn: 
Makroøkonomi
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Makroøkonomi
Kursnavn på nynorsk: 
Makroøkonomi
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Må beherske derivasjon, enkel algebra og grafisk fremstilling.

Forkunnskapskrav

MAT100 eller tilsvarende

Emneinnhold
  • Økonomisk idehistorie
  • Makroøkonomiske indikatorer
  • Oppbygging og bruk av enkle makroøkonomiske modeller til analyse av kortsiktige konkunktursvingninger
  • Inflasjon
  • Langsiktig økonomisk vekst
Forventet læringsutbytte

Emnet har som formål å gi en innføring i viktige makroøkonomiske emner og å oppøve evnen til systematisk analyse av økonomiske problemstillinger gjennom intensiv bruk av grunnleggende modeller. Det legges vekt på å drøfte hvordan myndighetene kan innvirke på aktiviteten i økonomien gjennom sin økonomiske politikk. 

Arbeids- og læringsaktiviteter

3 t forelesninger per uke

Gruppeundervisning med hjelpelærer

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data