-

SØK100 Makroøkonomi

SØK100 Makroøkonomi

Emnekode: 
SØK100
Emnenavn: 
Makroøkonomi
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Makroøkonomi
Kursnavn på nynorsk: 
Makroøkonomi
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Eksamenssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Må beherske derivasjon, enkel algebra og grafisk fremstilling.

Forkunnskapskrav

MAT100 eller tilsvarende

Emneinnhold
  • Økonomisk idehistorie
  • Makroøkonomiske indikatorer
  • Oppbygging og bruk av enkle makroøkonomiske modeller til analyse av kortsiktige konkunktursvingninger
  • Inflasjon
  • Langsiktig økonomisk vekst
Forventet læringsutbytte

Emnet har som formål å gi en innføring i viktige makroøkonomiske emner og å oppøve evnen til systematisk analyse av økonomiske problemstillinger gjennom intensiv bruk av grunnleggende modeller. Det legges vekt på å drøfte hvordan myndighetene kan innvirke på aktiviteten i økonomien gjennom sin økonomiske politikk. 

Arbeids- og læringsaktiviteter

3 t forelesninger per uke

Gruppeundervisning med hjelpelærer

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Leiv Opstad: Innføring i makroøkonomi for økonomisk-administrative studier. Cappelen Damm akademisk, 2010.
Leiv Opstad: Innføring i makroøkonomi : oppgaver og løsninger. Cappelen Damm akademisk, 2011.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevdEksamensrett betinger at arbeidskravet er innfridd. Arbeidskravet blir kunngjort ved semesterstart.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Eksamensrett betinger at arbeidskravet er innfridd. Arbeidskravet blir kunngjort ved semesterstart.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kalkulator som kan inneholde data + generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kalkulator som kan inneholde data + generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat