-

PET600 Bacheloroppgave

PET600 Bacheloroppgave

Emnekode: 
PET600
Emnenavn: 
Bacheloroppgave
Studieprogram: 
Bachelor i petroleumslogistikk
Emnenavn på nynorsk: 
Bacheloroppgave
Emnenavn på engelsk: 
Bacheloroppgave
Studiested: 
Kristiansund
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

ADM201 eller tilsvarende. Bestått alle obligatoriske fag i de to første studieårene i bachelorstudiet i petroleumslogistikk. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er opptatt på bachelorstudiet i petroleumslogistikk eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de 5 siste år.

Emneinnhold

Tema for oppgaven skal være logistikkrelatert, og skal godkjennes av studieleder før detaljarbeidet iverksettes. De fleste studentene skriver oppgaven i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver. Oppgaven skal inneholde teori knyttet til de fagområdene som inngår i grunnstudiet eller anvendelser av denne.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne skrive en større, strukturert faglig rapport.
  • kunne analysere en logistikkrelatert problemstilling og argumentere for en løsning.
  • kunne jobbe selvstendig (alene eller i gruppe) med en større oppgave.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Hjemmeeksamen-1SemesterBokstavkarakter 100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Varighet:1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler