-

PET500 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring

PET500 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring

Emnekode: 
PET500
Emnenavn: 
Vedlikehold og vedlikeholdsstyring
Studieprogram: 
Bachelor i petroleumslogistikk
Emnenavn på nynorsk: 
Vedlikehold og vedlikeholdsstyring
Emnenavn på engelsk: 
Vedlikehold og vedlikeholdsstyring
Studiested: 
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Emneinnhold

Vedlikeholdsmål, vedlikeholdsstrategier, vedlikeholdskonsepter, lover, regler og standarder, vedlikeholdsstyring, vedlikeholdsprogrammer og kravspesifikasjoner til vedlikehold i olje- og gassektoren. Inkludert ulike modeller for lagerstyring og reservedelsstyring og periodiske lagerstyringsmodeller.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • Kjenne til de mest moderne konsepter innen vedlikehold
  • Forstå moderne styringsprinsipper og indikatorer
  • Kunne benytte metoder og teknikker for planlegging og gjennomføring av moderne vedlikehold
  • Kunne analysere risiko og sårbarhet knyttet til vedlikehold
  • Ha kjennskap til moderne analyseverktøy og støttesystemer
  • Forstå enkle vedlikeholdsoptimaliseringsmodeller
Arbeids- og læringsaktiviteter

Samlinger. Forelesning, øvinger, tematiske beskrivelser, kollokvier og semesteroppgave/artikkel samt ekskursjon.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevdInnlevering av øvelser og tematiske beskrivelser Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Innlevering av øvelser og tematiske beskrivelser Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell3TimerBokstavkarakter60 Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Hjemmeeksamen- -Bokstavkarakter40Obligatorisk semesteroppgave Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:60
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:40
Kommentar:Obligatorisk semesteroppgave
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler