-

PET500 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring

PET500 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring

Emnekode: 
PET500
Emnenavn: 
Vedlikehold og vedlikeholdsstyring
Studieprogram: 
Bachelor i petroleumslogistikk
Emnenavn på nynorsk: 
Vedlikehold og vedlikeholdsstyring
Emnenavn på engelsk: 
Vedlikehold og vedlikeholdsstyring
Studiested: 
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2018 Autumn
Eksamenssemester: 
2018 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Emneinnhold

Vedlikeholdsmål, vedlikeholdsstrategier, vedlikeholdskonsepter, lover, regler og standarder, vedlikeholdsstyring, vedlikeholdsprogrammer og kravspesifikasjoner til vedlikehold i olje- og gassektoren. Inkludert ulike modeller for lagerstyring og reservedelsstyring og periodiske lagerstyringsmodeller.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • Kjenne til de mest moderne konsepter innen vedlikehold
  • Forstå moderne styringsprinsipper og indikatorer
  • Kunne benytte metoder og teknikker for planlegging og gjennomføring av moderne vedlikehold
  • Kunne analysere risiko og sårbarhet knyttet til vedlikehold
  • Ha kjennskap til moderne analyseverktøy og støttesystemer
  • Forstå enkle vedlikeholdsoptimaliseringsmodeller
Arbeids- og læringsaktiviteter

Samlinger. Forelesning, øvinger, tematiske beskrivelser, kollokvier og semesteroppgave/artikkel samt ekskursjon.

Pensum

Litteratur oppgis i fronter ved studiestart

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Ikke påkrevdInnlevering av øvelser og tematiske beskrivelser Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Innlevering av øvelser og tematiske beskrivelser Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual3HoursLetter (A - F)60 Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Home assessment- -Letter (A - F)40Obligatorisk semesteroppgave All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Written school assessment
Gruppering:Individual
Varighet:3
Varighetstype:Hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:60
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:40
Kommentar:Obligatorisk semesteroppgave
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material