-

PET500 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring

PET500 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring

Emnekode: 
PET500
Emnenavn: 
Vedlikehold og vedlikeholdsstyring
Studieprogram: 
Bachelor i petroleumslogistikk
Emnenavn på nynorsk: 
Vedlikehold og vedlikeholdsstyring
Emnenavn på engelsk: 
Vedlikehold og vedlikeholdsstyring
Studiested: 
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Emneinnhold

Vedlikeholdsmål, vedlikeholdsstrategier, vedlikeholdskonsepter, lover, regler og standarder, vedlikeholdsstyring, vedlikeholdsprogrammer og kravspesifikasjoner til vedlikehold i olje- og gassektoren. Inkludert ulike modeller for lagerstyring og reservedelsstyring og periodiske lagerstyringsmodeller.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • Kjenne til de mest moderne konsepter innen vedlikehold
  • Forstå moderne styringsprinsipper og indikatorer
  • Kunne benytte metoder og teknikker for planlegging og gjennomføring av moderne vedlikehold
  • Kunne analysere risiko og sårbarhet knyttet til vedlikehold
  • Ha kjennskap til moderne analyseverktøy og støttesystemer
  • Forstå enkle vedlikeholdsoptimaliseringsmodeller
Arbeids- og læringsaktiviteter

Samlinger. Forelesning, øvinger, tematiske beskrivelser, kollokvier og semesteroppgave/artikkel samt ekskursjon.

Pensum

Litteratur oppgis i fronter ved studiestart

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual3HoursLetter (A - F)60 Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Home assessment- -Letter (A - F)40Obligatorisk semesteroppgave All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Written school assessment
Gruppering:Individual
Varighet:3
Varighetstype:Hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:60
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:40
Kommentar:Obligatorisk semesteroppgave
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material