-

PET401 Nettverk og kontraktinngåelse

PET401 Nettverk og kontraktinngåelse

Emnekode: 
PET401
Emnenavn: 
Nettverk og kontraktinngåelse
Studieprogram: 
Bachelor i petroleumslogistikk
Kursnavn på engelsk: 
Contracts in Industrial Networks
Studiested: 
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling

Emneinnhold

Emnet fokuserer på praktisk gjennomføring av innkjøpet i en nettverkskontekst. Det omfatter også dannelsen av strategisk forståelse av nettverksstruktur samt fremheve rollen til kontrakt i mer eller mindre utviklede forretningsrelasjoner. Bruk av anbud som grunnlag for kontraktsinngåelse i risikofylte innkjøp vektlegges.

 • Bedriftsnettverk og relasjoner
 • Strategisk outsourcing  og insourcing i globale nettverk
 • Risiko, tillit og kontrakt innen forretningsrelasjoner
 • Anbud og forhandling
 • Samhandling mellom selger og innkjøper
 • Lover og regler i forbindelse med anbud og kontrakt
 • Implementering og kontroll av risikofylte innkjøp
 • Nøkkeltallsmålinger som verktøy i leverandøroppfølging/-utvikling og innkjøpsaktiviteter.
 • Utvikling av lønnsomt innkjøp
 • Bruk av "innkjøps verktøykassen" 
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

 • kjennskap til hvordan innkjøpet er en funksjon som utføres i et globalt bedriftsnettverk
 • ha kunnskap om hvordan anbudsprosessen foregår i norsk næringsliv inkludert lover og regler.
 • kjenne til hvorfor kontrakter benyttes og hvordan slike lages
 • kunne kontrollere økonomien ved  innkjøpsfunksjonen
 • kunne utføre praktisk innkjøpsledelse av ulike typer innkjøp 
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, bedriftscase, gruppearbeid, studentpresentasjoner

Pensum

Oppgis ved semesterstart av fagansvarlige 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)33Ikke påkrevdCaseoppgaver i gruppe
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav:3
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Caseoppgaver i gruppe
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version