-

PET101 Olje- og gassindustrien

PET101 Olje- og gassindustrien

Emnekode: 
PET101
Emnenavn: 
Olje- og gassindustrien
Studieprogram: 
Bachelor i petroleumslogistikk
Studiested: 
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

Emnet er en innføring og skal gi et forståelsesgrunnlag for påfølgende emner innenfor studieprogrammet.
Det gis en innføring i den norske olje- og gassindustriens historie, økonomiske betydning og organisering. Forvaltningsprinsipper, statlig organisering, petroleumsloven og konsesjonssystemet presenteres. Det gis en oversikt over verdens kjente olje- og gassressurser samt faktorer som kan påvirke olje- og gassprisene.

Emnet omfatter videre en enkel innføring i dannelse av olje og gass. Sentrale offshore produksjonsprosesser som separasjon og behandling av olje, gass og produsert vann drøftes. Ulike typer plattformer og havbunns (subsea) produksjonsteknologi og tilhørende hjelpesystemer med utstyr som pumper, ventiler og varmevekslere presenteres. Det gis en kort innføring i brønnboring.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha fått bransjekunnskap om den norske olje- og gassindustrien.
  • ha fått kunnskap om sentralt ramme- og lovverk for den norske petroleumsvirksomheten.
  • ha fått forståelse for hvordan olje og gass dannes.
  • ha fått oversikt over de viktigste plattformtyper og hjelpesystemer.
  • ha fått kjennskap til sentrale produksjonsprosesser og komponenter.
  • ha fått oversikt over brønnboring og havbunns produksjonsteknologi.
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesing per uke.

Pensum

Litteratur oppgis i fronter ved studiestart.

Anbefalt litteratur:Artikler, bokkapitler, utdrag fra bøker, utdrag fra stortingsmeldinger og Norskpetroleum.no.

 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver levert innen gitte frister
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual5HoursLetter (A - F)100 Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:Written school assessment
Gruppering:Individual
Varighet:5
Varighetstype:Hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version