-

MAT210 Statistikk II

MAT210 Statistikk II

Emnekode: 
MAT210
Emnenavn: 
Statistikk II
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
Statistikk II
Kursnavn på nynorsk: 
Statistikk II
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Eksamenssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

MAT110 Statistikk I

Emneinnhold

Mer om sannsynlighetsfordelinger, analyse av ett og to utvalg ved hjelp av parametriske og ikke-parametriske metoder, modellkontroll og analyse av kategoriske data, korrelasjon og regresjonsanalyse

Forventet læringsutbytte

Emnet viderefører teorien fra Statistikk I og introduserer flere statistiske metoder. Emnet omhandler hvordan statistiske analyser kan utføres i praksis ved hjelp av dataverktøy

Arbeids- og læringsaktiviteter

5 timer forelesning og øvelse per uke

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved studiestart.

Aktuell litteratur:
Johnson, Richard A. og Gouri Bhattacharyya. 2006. Statistics: Principles and Methods. 5th ed. New York: John Wiley & Sons

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver med statistikkpakken Minitab innen gitte frister.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver med statistikkpakken Minitab innen gitte frister.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kalkulator som kan inneholde data + generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat + lærebok + komplette forelesningsnotater (tilgjengelig fra Fronter)Egen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler: Kalkulator som kan inneholde data + generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat + lærebok + komplette forelesningsnotater (tilgjengelig fra Fronter)
Hjelpemidler:Egen liste. Se under