-

MAT100 Matematikk

MAT100 Matematikk

Emnekode: 
MAT100
Emnenavn: 
Matematikk
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
Matematikk
Kursnavn på nynorsk: 
Matematikk
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle. Men det er en fordel at man har hatt matematikk fra videregående skole eller tilsvarende. De som ikke har hatt matematikk fra videregående må påregne litt ekstra innsats. De bør følge "MAT001 Forkurs i matematikk" som arrangeres en uke for semesteroppstart om høsten.

Emneinnhold
 • Grunnleggende emner, blant annet:
  • logikk
  • mengdelære
  • brøkregning
  • potenser
  • faktorisering
  • 1. og 2. gradsligninger
  • ulikheter
  • prosentregning
 • Funksjoner
  • koordinatsystem
  • lineære og kvadratiske funksjoner
  • rasjonale funksjoner
 • Derivasjon
  • derivasjon av produkt- og brøkfunksjoner
  • kjerneregelen
  • 1. og 2. derivajonstesten
  • lokale og globale ekstremalpunkt
 • Eksponensial- og logaritmefunksjoner
  • Eulers tall
  • logaritmer
  • deriverte av ln(x)
 • Følger og rekker
  • arimetiske rekker
  • geometriske rekker
  • konvergens og divergens
  • finansmatematikk
 • Integrasjon
  • fundamentalsetningen for integral
  • antideriverte og integral
 • Funksjoner med flere variabler
  • partiell deriverte
  • retningsderiverte
  • Maksimering/minimering under bibetingelser - Lagranges metode
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne  ha kjennskap til/kunne:

 • elementær algebra, herunder brøkregning og faktorisering
 • løse likninger av første og annen grad, lineære likninger med 2 ukjente
 • regne med ulikheter
 • elementær lineær programmering
 • lage grafisk fremstilling av enkle funksjoner i én variabel
 • løse enkle ligningssystem
 • derivasjonsreglene og anvendelser av den deriverte
 • finne grensekostnad, grenseinntekt, grenseprofitt, optimum
 • regne med logaritmer og eksponentialfunksjoner og anvendelser av disse
 • benytte aritmetiske og geometriske rekker i finansmatematikk
 • skjønne konseptet integrasjon og gjøre enkle integrasjoner
 • kunne regne på funksoner med flere variabler
 • metoder for å løse ulike optimeringsproblem, herunder Lagranges metode
Arbeids- og læringsaktiviteter

Små undervisningsvideoer for hver av de 13 undervisningsukene som studenten skal se gjennom. Oppgaveregning to ganger i uken på campus, kalt "regnesesjoner". Ved starten av hver regnesesjon får studentene oppgaver som de skal løse og levere inn etter 4 timer. Regnesesjonene har følgende mønster:

 • 1. og 2. time
  • individuell oppgaveregning
 • 3. og 4. time:
  • inndeling i grupper (ca. 4 studenter) hvor oppgavene løses i fellesskap
  • faglærer og hjelpelærer vil da være tilstende og veilede gruppene.
  • oppgave leveres inn

Studentene skal levere inn individuelle løsninger skrevet på papir. Oppgavene kan kun leveres inn fysisk på campus til hjelpelærer. For emnestudenter kan imidlertid oppgavene leveres inn digitalt via Canvas med egne innleveringsfrister. Disse innleveringsfristene vil bli anonnsert ved kursstart. 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)2418PåkrevdInnlevert og godkjent minst 18 av 24 oppgaver for å få kunne gå opp til eksamen. For å få godkjent en oppgave den leveres inn på papir på slutten av hver øvingsdag dersom ikke annet er avtalt. Fjernstudenter kan levere digitalt på Canvas. Arbeidskravene må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må også gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt. - Fjernstudenter: slipper oppmøte, men må oppfylle de øvrige arbeidskravene på link linje andre studenter. Emnet passer svært godt for fjenstudenter blant annet fordi alle videoer i emnet og øvrig kursmateriell er åpent tilgjengelig. - Fjernstudent: Emnet MAT100 egner seg godt som fjernstudent. Video av forelesningene er åpent tilgjengelig. Fjernstudenter er frikjent for obligatorisk oppmøte. Skriftlig skoleeksamen må avlegges i Molde. Emnestudenter må søke opptak innen fristen. Se: https://www.himolde.no/studier/opptak/enkeltemne/
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:24
Påkrevde arbeidskrav:18
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Innlevert og godkjent minst 18 av 24 oppgaver for å få kunne gå opp til eksamen. For å få godkjent en oppgave den leveres inn på papir på slutten av hver øvingsdag dersom ikke annet er avtalt. Fjernstudenter kan levere digitalt på Canvas. Arbeidskravene må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må også gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt. - Fjernstudenter: slipper oppmøte, men må oppfylle de øvrige arbeidskravene på link linje andre studenter. Emnet passer svært godt for fjenstudenter blant annet fordi alle videoer i emnet og øvrig kursmateriell er åpent tilgjengelig. - Fjernstudent: Emnet MAT100 egner seg godt som fjernstudent. Video av forelesningene er åpent tilgjengelig. Fjernstudenter er frikjent for obligatorisk oppmøte. Skriftlig skoleeksamen må avlegges i Molde. Emnestudenter må søke opptak innen fristen. Se: https://www.himolde.no/studier/opptak/enkeltemne/
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 1) Kalkulator som kan inneholde data . 2) Generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat. 3) Årets "Formelsamling i MAT100 Matematikk" utgitt av bokhandelsen SiMolde Bok. Det er kun originalformelsamlingen fra SiMolde Bok som er lov å ha med på eksamen og det er kun årets formelsamling som til enhver tid gjelder på eksamen. Ikke egen utskrift av formelsamlingen. NB: Det er lov med egne håndskrevne notater i formelsamlingen som man kan ha med på eksamen. Egen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:1) Kalkulator som kan inneholde data . 2) Generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat. 3) Årets "Formelsamling i MAT100 Matematikk" utgitt av bokhandelsen SiMolde Bok. Det er kun originalformelsamlingen fra SiMolde Bok som er lov å ha med på eksamen og det er kun årets formelsamling som til enhver tid gjelder på eksamen. Ikke egen utskrift av formelsamlingen. NB: Det er lov med egne håndskrevne notater i formelsamlingen som man kan ha med på eksamen.
Hjelpemidler:Egen liste. Se under