-

MAT100 Matematikk

MAT100 Matematikk

Emnekode: 
MAT100
Emnenavn: 
Matematikk
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
Matematikk
Kursnavn på nynorsk: 
Matematikk
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle. Men det er en fordel at man har hatt matematikk fra videregående skole eller tilsvarende. De som ikke har hatt matematikk fra videregående må påregne litt ekstra innsats. De bør følge "MAT001 Forkurs i matematikk" som arrangeres en uke for semesteroppstart om høsten.

Emneinnhold

Algebra, brøkregning, prosentregning, polynomer, rasjonale funksjoner, logaritmer og eksponentialfunksjoner, derivasjon, elastisiteter, rekker, følger, finansmatematikk, ekstremverdiproblem, funksjoner av flere variable, partielle deriverte, implisitt derivasjon, optimering, Lagranges metode.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne elementær algebra, herunder brøkregning og faktorisering
 • kunne løse likninger av første og annen grad, lineære likninger med 2 ukjente
 • kunne regne med ulikheter
 • kjennskap til elementær lineær programmering
 • kunne lage grafisk fremstilling av enkle funksjoner i én variabel
 • kunne løse enkle ligningssystem
 • kunne derivasjonsreglene og anvendelser av den deriverte
 • kunne finne grensekostnad, grenseinntekt, grenseprofitt, kostnadsoptimum
 • kunne regne med logaritmer og eksponentialfunksjoner og anvendelser av disse
 • kunne benytte aritmetiske og geometriske rekker i finansmatematikk
 • kunne metoder for å løse ulike optimeringsproblem, herunder Lagranges metode
Arbeids- og læringsaktiviteter

4 timer forelesninger per uke og 6 timer per uke med oppgaveregning med veiledning av hjelpelærer og faglærer. Oppmøte på forelesningene og oppgavetimene er frivillig.

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved studiestart.

Aktuell litteratur:
Rekdal, Per Kristian: Kompendium i MAT100 Matematikk. SiMolde BOK, 2016
Rekdal, Per Kristian: Formelsamling i MAT100 Matematikk. SiMolde BOK, 2016

Det lages nytt kompendium og ny formelsamling for hvert år. Det betyr at man ikke kan bruke gamle kompendium eller gamle formelsamlinger.

Støttelitteratur:
Bjørnstad, Harald m.fl.: Matematikk for økonomi og samfunnsfag. Høyskoleforlaget, 2015. 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Ikke påkrevdInnlevert og godkjent minst 4 av 6 obligatoriske regneøvinger.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Innlevert og godkjent minst 4 av 6 obligatoriske regneøvinger.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)100 1) Kalkulator som kan inneholde data . 2) Generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat. 3) "Formelsamling i MAT100 Matematikk" utgitt av bokhandelsen SiMolde Bok. Det er kun originalformelsamlingen fra SiMolde Bok som er lov å ha med på eksamen. Ikke egen utskrift av formelsamlingen. NB: Det er lov med egne håndskrevne notater i formelsamlingen som man kan ha med på eksamen. Separate list, see below
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:1) Kalkulator som kan inneholde data . 2) Generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat. 3) "Formelsamling i MAT100 Matematikk" utgitt av bokhandelsen SiMolde Bok. Det er kun originalformelsamlingen fra SiMolde Bok som er lov å ha med på eksamen. Ikke egen utskrift av formelsamlingen. NB: Det er lov med egne håndskrevne notater i formelsamlingen som man kan ha med på eksamen.
Hjelpemidler:Separate list, see below