-

MAT001 Forkurs i matematikk

MAT001 Forkurs i matematikk

Emnekode: 
MAT001
Emnenavn: 
Forkurs i matematikk
Studieprogram: 
Forkurs i matematikk
Studieprogram: 
Forkurs i matematikk
Studiepoeng: 
0
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2019 Autumn
Eksamenssemester: 
2019 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Elementær algebra, likninger av første og annen grad, funksjoner og grafisk fremstilling, lineære funksjoner, polynomer, ulikheter.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført kurs:

  • kunne regne med og omforme enkle algebraiske uttrykk
  • kunne løse likninger av første og annen grad, lineære likninger med 2 ukjente
  • kunne lage grafisk fremstilling av lineære funksjoner, polynomer
  • kunne regne med ulikheter
Arbeids- og læringsaktiviteter

Det er 20 timer forelesning og 10 timer øvingstimer med oppgaverening en uke før semesterstart

Pensum

Litteratur oppgis i fronter ved semesterstart.

Anbefalt litteratur:

Rekdal, Per Kristian: Kompendium i MAT001 Forkurs i matematikk, SiMolde Bok, Molde, 2019.
Det lages nytt kompendium for hvert år. Det betyr at man ikke kan bruke gamle kompendium.
Lærebøker i matematikk fra videregående skole kan også has som supplement.