-

LOG951 Mastergradsoppgave / Master's Degree Thesis

LOG951 Mastergradsoppgave / Master's Degree Thesis

Emnekode: 
LOG951
Emnenavn: 
Mastergradsoppgave / Master's Degree Thesis
Studieprogram: 
Erfaringsbasert master i logistikk
Kursnavn på engelsk: 
Mastergradsoppgave / Master's Degree Thesis
Kursnavn på nynorsk: 
Mastergradsoppgave / Master's Degree Thesis
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian, English
Språk for eksamen: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Bare studenter som er opptatt på erfaringsbasert master i logistikk kan skrive mastergradsoppgave.

Emneinnhold

Tema for oppgaven kan velges relativt fritt av den enkelte kandidat under gjennomføring av proposal.

Forventet læringsutbytte

Gjennomføring av oppgaven vil gi studenten

  • evne til selvstendig prosjektarbeid med sterk faglig og metodisk forankring
  • evne til å kombinere kunnskap fra flere områder og anvende dette for å løse en konkret problemstilling
  • oversikt over forskningen innenfor det aktuelle området.
Arbeids- og læringsaktiviteter

Mastergradsoppgaven er et selvstendig studentarbeid utført under veiledning. Som hovedregel er det en individuell oppgave. I særlige tilfeller kan det søkes om at to studenter samarbeider og leverer samme oppgave. Veileder vil bli tildelt på bakgrunn av godkjent proposal. Mastergradsoppgaven bør helst være knyttet til et prosjekt eller en problemstilling på egen arbeidsplass. Dersom studenten ikke er i arbeid, bør oppgaven uansett knyttes til en bedrift eller organisasjon. I masteroppgavens første semester må studenten gjennomføre et seminar i forskningsmetode (LOG904 - Research design). Dette seminaret går over en uke og krever obligatorisk oppmøte.

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessment- -Letter (A - F)100Sensur av den skriftlige oppgaven. I tillegg gjennomføres en muntlig eksamen/presentasjon med utgangspunkt i det skriftlige arbeidet. Det gis en samlet karakter for det skriftlige arbeidet og den muntlige presentasjon. All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:Sensur av den skriftlige oppgaven. I tillegg gjennomføres en muntlig eksamen/presentasjon med utgangspunkt i det skriftlige arbeidet. Det gis en samlet karakter for det skriftlige arbeidet og den muntlige presentasjon.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material