-

LOG550 Prosjektledelse

LOG550 Prosjektledelse

Emnekode: 
LOG550
Emnenavn: 
Prosjektledelse
Studieprogram: 
Bachelor i petroleumslogistikk
Emnenavn på engelsk: 
Prosjektledelse
Emnenavn på nynorsk: 
Prosjektledelse
Studiested: 
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Emnet omhandler følgende tema:

 • prosjektbegrepet, terminologi og typer av prosjekt.
 • prosjektorganisasjoner, organisering av prosjektarbeid.
 • teknikker og verktøy for prosjektplanlegging.
 • formål, milepæler og mål.
 • håndtering av risiko og usikkerhet.
 • innkjøp og kontraktsforhold.
 • gjennomføring, oppfølging og kontroll.
 • kommunikasjon og motivasjon.
 • avslutning av prosjekter.
Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne:

 • ha fått grunnleggende forståelse for prosjektbegrepet og prosjektarbeidsformen
 • forstå hvordan prosjekt organiseres og ha fått god innsikt i prosjektlederrollen
 • ha fått godkjennskap til metoder og verktøy for planlegging, oppfølging og styring av prosjekter
 • kunne utføre vurderinger av risiko- og usikkerheter i prosjekt
 • ha fått kjennskap til hvordan olje- og gassnæringen benytter prosjektarbeidsformen
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning: 2 timer pr. uke. I tillegg to heldags samlinger med prosjektarbeid i gruppe

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet JaPåkrevdOppmøte til heldags samlinger for arbeid med gruppeøvinger som må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Antall øvinger og plan for gjennomføring av disse blir presentert ved undervisningsstart.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav: Ja
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Oppmøte til heldags samlinger for arbeid med gruppeøvinger som må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Antall øvinger og plan for gjennomføring av disse blir presentert ved undervisningsstart.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4TimerBokstavkarakter100 Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
EmneVektingsreduksjon
LOG5407,5
Vektingsreduksjoner:
Emne:LOG540
Vektingsreduksjon:7,5