-

LOG530 Distribusjonsplanlegging

LOG530 Distribusjonsplanlegging

Emnekode: 
LOG530
Emnenavn: 
Distribusjonsplanlegging
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
Distribution Planning
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Emneinnhold

Emnet behandler følgende tema:

  • transport og transhipmentsituasjoner/-modeller
  • lokaliserings- og tilordningsproblem
  • ulike nettverksproblemer
  • spesielle problemer som Postman Problem, The Travelling Salesman Problem, Minimal Span

Ved gjennomgang av de enkelte emneområdene legges det vekt på øvelser hvor man benytter programpakker.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha kunnskap om modeller for fysisk distribusjon i ulike logistikksituasjoner
  • være i stand til å formulere og løse modeller i logistikk ved hjelp av dataverktøy
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning per uke

Pensum

Litteratur oppgis i Fronter ved studiestart.

Anbefalt litteratur:
Ragsdale, Cliff T. Managerial Decision Modeling. South Western Publishing (bok)
Rasmussen, Rasmus. Distribusjonsplanlegging - Noen små eksempler (kompendium)

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)60 All printed and written supporting material + calculator that may contain data
Home assessmentIndividual 1weeksLetter (A - F)40 Innlevering med PC som nødvendig hjelpemiddel.All printed and written supporting material + calculator that may contain data
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:60
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material + calculator that may contain data
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet: 1
Varighetstype:weeks
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:40
Kommentar:
Hjelpemidler:Innlevering med PC som nødvendig hjelpemiddel.
Hjelpemidler:All printed and written supporting material + calculator that may contain data