-

LOG510 Verdikjedeanalyse

LOG510 Verdikjedeanalyse

Emnekode: 
LOG510
Emnenavn: 
Verdikjedeanalyse
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
Value Chain Analysis
Kursnavn på nynorsk: 
Verdikjedeanalyse
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Emnet gjennomgår sentrale deler av bransjestrukturanalyse med dets viktigste elementer (kjøpere, leverandører, nyetableringer, substitutt og konkurrenter). Dette for å kunne forstå og utnytte drivkreftene i de ulike bransjer. Kjennetegn ved utviklingstrekk av en del generelle bransjeforhold blir gjennomgått. Prinsippene for konkurransefortrinn med hovedvekt på analyse av verdikjeden blir grundig behandlet. Bransjestrukturanalysen blir koblet til verdikjedeanalysen for å kunne utvikle konkurransefortrinn innenfor de to generiske strategiene, kostnadsfortrinn og differensiering.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullføtt emne ha kunnskap om:

  • at et produkt er et resultat av en kjede av verdiskapende aktiviteter (verdikjede) fra råvare til sluttbruker
  •  forståelse for de ulike elementene i verdikjeden, for helheten i kjeden og hvordan interne organisatoriske - og eksterne strategiske løsninger påvirker bedriftenes konkurransefortrinn og situasjon mht. faktorer som produktivitet, lønnsomhet, fleksibilitet, etc. 
  • foretaksstrategi, organisasjonsteori, institusjonell økonomi, markedsføring, forsynings og produksjonsstrategi, m.m.
Arbeids- og læringsaktiviteter

2-3 timer forelesning per uke.

 

Pensum

Litteratur oppgis i Fronter ved studiestart.

Anbefalt litteratur:
Porter, Michael E.: 1987. Konkurransestrategi
Porter, Michael E.: 1992. Konkurransefortrinn
Porter, Michael E.:  Competitive Advantage / Konkurransefortrinn
Reve, Trogeir, Terje lensberg og Kjell Grønhaug: Et konkurransedyktig Norge
Barnley, Jay B.: Gaining and Sustaining Competitive Advantage
Womack, James P., Daniel T. Jones og Daniel Roos: The Machine that changed the World

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) 1 caseinnlevering gruppeIkke påkrevdStudentene får en problemstilling som de skal arbeide med i en gruppe (2-4 studenter) og levere inn. Tid ca 14 dager. Studentene må få oppgaven godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Assignment(s) Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: 1
Påkrevde arbeidskrav: caseinnlevering gruppe
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Studentene får en problemstilling som de skal arbeide med i en gruppe (2-4 studenter) og levere inn. Tid ca 14 dager. Studentene må få oppgaven godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version