-

LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling

LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling

Course code: 
LOG505
Course name: 
Innkjøpsledelse og forhandling
Program of study: 
Bachelor i logistikk og SCM
Campus: 
Molde
Credits: 
7.5
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2019 Spring
Assessment semester: 
2019 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Language of examination: 
Norwegian
Language of litterature: 
Norwegian
Recommended previous knowledge: 

Ingen spesielle forkunnskaper

Course content: 

Følgende tema omhandles:

 • innkjøpets rolle i bedriftens verdikjede
 • industriell kjøpsadferd
 • innkjøpsprosessen
 • forhandlinger
 • innkjøpstrategier
 • leverandøranalyser
 • organisering av innkjøpsaktiviteter
 • innkjøpsmålinger
Learning outcome: 

Studenten skal ved fullført emne ha kunnskap om:

 • innkjøpets rolle i en bedrift
 • innkjøpsprosessen
 • gjennomføring av anskaffelser i bedriftsmarkedet
 • ledelsesaspektet ved innkjøpsfunksjonen
Working and learning activities: 

3 timer forelesning per uke. Undervisningsform er HiMoldeX med opptak ved studisted Molde og visning i studiested Kristansund.
 

Curriculum: 

Litteratur oppgis i høgskolens læringsplattform ved semesterstart.

Anbefalt litteratur:
Ivar Brynhildsvoll: Prinsipper for bedre innkjøp - 2. utgave, 2011. Fagbokforlaget.

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual4HoursLetter (A - F)100 Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Form of assessment:Written school assessment
Grouping:Individual
Duration:4
Type of duration:Hours
Grading scale:Letter (A - F)
Proportion:100
Comment:
Supported material:
Support material:Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version