-

LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling

LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling

Emnekode: 
LOG505
Emnenavn: 
Innkjøpsledelse og forhandling
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2019 Spring
Eksamenssemester: 
2019 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper: 

Ingen spesielle forkunnskaper

Emneinnhold: 

Følgende tema omhandles:

 • innkjøpets rolle i bedriftens verdikjede
 • industriell kjøpsadferd
 • innkjøpsprosessen
 • forhandlinger
 • innkjøpstrategier
 • leverandøranalyser
 • organisering av innkjøpsaktiviteter
 • innkjøpsmålinger
Forventet læringsutbytte: 

Studenten skal ved fullført emne ha kunnskap om:

 • innkjøpets rolle i en bedrift
 • innkjøpsprosessen
 • gjennomføring av anskaffelser i bedriftsmarkedet
 • ledelsesaspektet ved innkjøpsfunksjonen
Arbeids- og læringsaktiviteter: 

3 timer forelesning per uke. Undervisningsform er HiMoldeX med opptak ved studisted Molde og visning i studiested Kristansund.
 

Pensum: 

Litteratur oppgis i høgskolens læringsplattform ved semesterstart.

Anbefalt litteratur:
Ivar Brynhildsvoll: Prinsipper for bedre innkjøp - 2. utgave, 2011. Fagbokforlaget.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Written school assessmentIndividual4HoursLetter (A - F)100 Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:Written school assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:Hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version