-

LOG500 Styringsmodeller i logistikk

LOG500 Styringsmodeller i logistikk

Emnekode: 
LOG500
Emnenavn: 
Styringsmodeller i logistikk
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Emnenavn på nynorsk: 
Styringsmodeller og operasjonsanalyse
Emnenavn på engelsk: 
Management Models in Logistics
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Språk for litteratur: 
Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

2-årig økonomisk-administrativt studium eller tilsvarende og SCM200 - Lager- og produksjonsplanlegging - eller tilsvarende. Det vil være hensiktsmessig å kunne bruke regneark for å løse øvelser og oppgaver.

Emneinnhold

Emnet er en videreføring av temaer behandlet i SCM200. Modeller for styring av de enkelte leddene i verdikjedene vil stå sentralt. Det vil bli lagt særlig vekt på problemer innenfor prognoser, distribusjon, lager og produksjon. Innenfor produksjon vil produksjonshovedplanlegging samt styringprinsippene i MRP I (nettobehovsberegning) bli behandlet. Innenfor aggregert produksjonsstyring behandles de enkleste situasjonene. I denne sammenheng brukes enkle operasjonsanalytiske metoder og eget verktøy. Innenfor lagerstyring behandles deterministiske modeller for familier av varer, begrensinger av ressurser, rabatter og noen stokastiske lagermodeller. Videre behandles lot sizing som eget tema, samt prognoser med enkle prognosemodeller og enkle tilfeller av tidsplanlegging. En rekke kvantitative modeller for de nevnte områdene vil bli presentert og brukt eksplisitt i formulering og løsing av aktuelle problemstillinger.

Forventet læringsutbytte

Emnet tar sikte på å beskrive enkle modeller for ulike deler i verdikjeden til en bedrift.

Studenten skal ved fullført emne ha kjennskap til og kunne benytte modeller for:

  • prognoser
  • aggregert planlegging
  • lager og produksjonsstyring ved stabil eller usikker etterspørsel
  • lot-sizing
  • tidsplanlegging av operasjoner
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning per uke. 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)33Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav:3
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell5TimerBokstavkarakter80 Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
HjemmeeksamenGruppe -Bokstavkarakter10 Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
HjemmeeksamenGruppe -Bokstavkarakter10 Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:80
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:10
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:10
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
EmneVektingsreduksjon
LOG5027,5
BØK3503,5
Vektingsreduksjoner:
Emne:LOG502
Vektingsreduksjon:7,5
Emne:BØK350
Vektingsreduksjon:3,5