-

JUR605 Arbeidsrett

JUR605 Arbeidsrett

Emnekode: 
JUR605
Emnenavn: 
Arbeidsrett
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Arbeidsrett
Kursnavn på nynorsk: 
Arbeidsrett
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Sentral er den individuelle arbeidsretten, med de rettslige rammer rundt forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, med fokus på plikter og rettigheter som er etablert ved inngåelse av en arbeidsavtale og etterfølgende endringer i disse. Her kan spesielt nevnes endrede arbeidsoppgaver for en ansatt, flytting av virksomhet, flytting av personell ved overdragelse av arbeidsoppgaver til annen arbeidsgiver og overføring av en virksomhet til ny eier. Forholdet til EU-arbeidsrett og EU-arbeidsrettens kilder er berørt. Det samme gjelder arbeidstakers veksling mellom arbeidsmarked og trygdeordninger samt krav i lovgivningen til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er også fokusert på utfordringer knyttet til utvikling av informasjonsteknologi og arbeidstakeres personvern.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne kunne:

  • identifisere rettslige spørsmål innenfor arbeidsretten, da særlig den individuelle arbeidsretten
  • anvende juridisk metode på rettslige problemstillinger innenfor sentrale deler av arbeidsretten
  • løse konkrete, praktiske spørsmål innen arbeidsrett
Arbeids- og læringsaktiviteter

5 timer forelesninger og oppgaver per uke

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved studiestart.

Aktuell litteratur:
Engelsrud, Gerd. Styring og vern: arbeidsrett i offentlig sektor (siste utgave)

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevdTo hjemmeoppgaver, hvorav minimum en må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent i samme semester som eksamen skal avlegges.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:To hjemmeoppgaver, hvorav minimum en må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent i samme semester som eksamen skal avlegges.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell6timerBokstavkarakter (A - F)100 Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarerEgen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler: Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer
Hjelpemidler:Egen liste. Se under