-

JUR204 Idrettsjuss

JUR204 Idrettsjuss

Emnekode: 
JUR204
Emnenavn: 
Idrettsjuss
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Kursnavn på engelsk: 
Idrettsjuss
Kursnavn på nynorsk: 
Idrettsjuss
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Juridiske problemstillinger knyttet til organisert idrett, herunder:

  • organisering av idretten
  • saksbehandling i straffe- og forvaltningssaker i idretten
  • kontrakter i idretten
  • skatt og idrett
  • straff og idrett
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne kunne:

  • identifisere juridiske problemstillinger innen idretten.
  • finne frem til relevant rettskilder, både innen idrettens eget regelverk og andre rettskilder av betydning for idretten
  • anvende juridisk metode ved løsning av de idrettsrettslige problemstillingene
  • løse praktiske idrettsjurdiske spørsmål
  • forklare innholdet i og virkningen av rettsregler knyttet til idretten
Arbeids- og læringsaktiviteter

Se egen forelesningsplan.

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved semesterstart

Aktuell litteratur:
Gunnar Martin Kjenner (red.) - Idrett og juss, siste utgave (Universitetsforlaget)
Øvrig litteratur oppgis ved semesterstart

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) 2 1Ikke påkrevdObligatoriske individuelle innleveringer. To hjemmeoppgaver, hvorav én må være bestått for å gå opp til eksamen.
Attendance for teaching PåkrevdNoe obligatorisk undervisning. Arbeidskrav må være godkjent i samme semester som eksamen avlegges.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav: 2
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske individuelle innleveringer. To hjemmeoppgaver, hvorav én må være bestått for å gå opp til eksamen.
Obligatorisk arbeidskrav:Attendance for teaching
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Noe obligatorisk undervisning. Arbeidskrav må være godkjent i samme semester som eksamen avlegges.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual6hoursLetter (A - F)100 Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer, NIFs lovhefte.Separate list, see below
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:6
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler: Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer, NIFs lovhefte.
Hjelpemidler:Separate list, see below