-

IDR602 Utplassering i idrettsorganisasjon

IDR602 Utplassering i idrettsorganisasjon

Emnekode: 
IDR602
Emnenavn: 
Utplassering i idrettsorganisasjon
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Kursnavn på engelsk: 
Utplassering i idrettsorganisasjon
Kursnavn på nynorsk: 
Utplassering i idrettsorganisasjon
Studiested: 
At employer
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2021 Spring
Eksamenssemester: 
2021 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Fullført fem første semester av Bachelor i Sport Management, med gjennomsnittlig karakter på C eller bedre. 

Emneinnhold

I kombinasjon med IDR600 Bacheloroppgave (15 sp) skal arbeidstiden være tilsvarende normal fulltidsjobb i den aktuelle bedriften. Utplasseringen begrenser seg til Norge, og aktuelle utplasseringsorganisasjoner defineres av fagansvarlig for å sikre en tilstrekkelig og håndterlig oppfølging. Arbeidstiden skal deles likt mellom emnene (forskning og arbeid i organisasjonen). Studentenes arbeid skal tilrettelegges slik at man får bredest mulig innsikt i organisasjonens ulike arbeidsoppgaver, med hovedvekt på administrative gjøremål. Det skal skrives en kontrakt (læringsavtale) med arbeidsgiver som sikrer en ansvarlig veileder ved organisasjonen og en ansvarlig veileder fra høgskolen
Dette emnet er del av gjennomgående læringstråder om personlig utvikling, forskning og arbeid i team i bachelorprogrammet i Sport Management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av trådene

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt kurs være i stand til å:

Kunnskap

  • vise økt karrierekunnskap
  • utvikle en forståelse for organisasjonen og se arbeidsoppgavene i sammenheng

Ferdighet:

  • formulere motivasjonsbrev og lage CV
  • utvise arbeidsrelaterte ferdigheter
  • planlegge, gjennomføre og evaluere arbeidsprosessen

Generell kompetanse:

  • identifisere kjennetegn ved bransjen
  • vise til et utvidet nettverk
  • kombinert med IDR600 Prosjektoppgave (15sp); få trening i analyse av problemstillinger som er relevante for næringen
Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten leverer en rangert ønskeliste over praksissted. Deretter forberede jobbsøknad, inkludert CV og motivasjonsbrev. Dersom flere aktuelle kandidater søker mot samme praksissted hender det at praksisinstitusjonen kaller inn til intervju

Organisasjonsrelaterte arbeidsoppgaver. Det formes en læringsavtale rundt praksisoppgavene som signeres av studenten, veileder ved praksisorganisasjonen og fagansvarlig

Veiledning både fra ansvarlig veileder hos arbeidsgiver og utpekt veileder hos høgskolen

NB! Utvidet semesterlengde til 30. juni.
 

Sensorordning

Både intern og ekstern veileder må gå god for måten praktikanten har løst sine arbeidskrav og arbeidsoppgaver

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)55Påkrevd1. Lage CV og skrive motivasjonsbrev 2. Forme, signere og levere en læringsavtale i samarbeid med fagansvarlig og veileder i idrettsorganisasjon 3. Engasjert oppmøte på praksisstedet og deltagelse i tildelte arbeidsoppgaver. 4. Arrangere et midtevaluerings-møte der veielder fra HiMolde besøker praksissedet 5. Levere en sluttrapport En må kunne påregne at praksisstedet krever godkjent politiattest fra praktikanten.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:5
Påkrevde arbeidskrav:5
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:1. Lage CV og skrive motivasjonsbrev 2. Forme, signere og levere en læringsavtale i samarbeid med fagansvarlig og veileder i idrettsorganisasjon 3. Engasjert oppmøte på praksisstedet og deltagelse i tildelte arbeidsoppgaver. 4. Arrangere et midtevaluerings-møte der veielder fra HiMolde besøker praksissedet 5. Levere en sluttrapport En må kunne påregne at praksisstedet krever godkjent politiattest fra praktikanten.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Other assessment form, describe in comment fieldIndividual semesterPass/fail100Vurdering av arbeidskrav gjennom semesteret og avsluttende skriftlig rapport -
Vurderinger:
Vurderingsform:Other assessment form, describe in comment field
Gruppering:Individual
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Pass/fail
Andel:100
Kommentar:Vurdering av arbeidskrav gjennom semesteret og avsluttende skriftlig rapport
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-