-

IDR602 Utplassering i idrettsorganisasjon

IDR602 Utplassering i idrettsorganisasjon

Emnekode: 
IDR602
Emnenavn: 
Utplassering i idrettsorganisasjon
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Kursnavn på engelsk: 
Utplassering i idrettsorganisasjon
Kursnavn på nynorsk: 
Utplassering i idrettsorganisasjon
Studiested: 
Hos arbeidsgiver
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Fullført 5 første semester av Bachelor i Sport Management, med gjennomsnittlig karakter på C eller bedre. 

Emneinnhold

I kombinasjon med IDR600 (15 sp) skal arbeidstiden være tilsvarende normal fulltidsjobb i den aktuelle bedriften. Arbeidstiden skal deles likt mellom kursene (analyse og typisk arbeid). Studentenes arbeid skal tilrettelegges slik at man får bredest mulig innsikt i organisasjonens ulike arbeidsoppgaver, med hovedvekt på administrative gjøremål. Det skal skrives en kontrakt med arbeidsgiver som sikrer en ansvarlig veileder ved organisasjonen og en ansvarlig veileder fra høgskolen.
Dette emnet er del av gjennomgående tråder om personlig utvikling, forskning og arbeid i team i bachelorprogrammet i sport management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av trådene. 

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt kurs ha fått relevant arbeidserfaring og bransjeerfaring. Kombinert med IDR600 Prosjektoppgave (15sp) vil studenten få trening i analyse av problemstillinger som er relevante for næringen.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Veiledning av ansvarlig veileder hos arbeidsgiver og utpekt veileder hos høgskolen

NB! Utvidet semesterlengde til 30. juni
 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet PåkrevdEngasjert oppmøte og deltagelse i tildelte arbeidsoppgaver. Studenten skal levere to mindre arbeider i løpet av praksisperioden, av disse er det en som innbefatter en muntlig presentasjon
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Engasjert oppmøte og deltagelse i tildelte arbeidsoppgaver. Studenten skal levere to mindre arbeider i løpet av praksisperioden, av disse er det en som innbefatter en muntlig presentasjon
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell semesterBestått/ikke bestått50Avsluttende skriftlig rapport teller 50 %. -
HjemmeeksamenIndividuell semesterBestått/ikke bestått50Vurdering av kandidatens arbeid gjennom semesteret teller 50 % Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Andel:50
Kommentar:Avsluttende skriftlig rapport teller 50 %.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Andel:50
Kommentar:Vurdering av kandidatens arbeid gjennom semesteret teller 50 %
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler