-

IDR602 Utplassering i idrettsorganisasjon

IDR602 Utplassering i idrettsorganisasjon

Emnekode: 
IDR602
Emnenavn: 
Utplassering i idrettsorganisasjon
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Kursnavn på engelsk: 
Utplassering i idrettsorganisasjon
Kursnavn på nynorsk: 
Utplassering i idrettsorganisasjon
Studiested: 
At employer
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2018 Spring
Eksamenssemester: 
2018 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Fullført 5 første semester av Bachelor i Sport Management, med gjennomsnittlig karakter på C eller bedre. 

Emneinnhold

I kombinasjon med IDR600 (15 sp) skal arbeidstiden være tilsvarende normal fulltidsjobb i den aktuelle bedriften. Arbeidstiden skal deles likt mellom kursene (analyse og typisk arbeid). Studentenes arbeid skal tilrettelegges slik at man får bredest mulig innsikt i organisasjonens ulike arbeidsoppgaver, med hovedvekt på administrative gjøremål. Det skal skrives en kontrakt med arbeidsgiver som sikrer en ansvarlig veileder ved organisasjonen og en ansvarlig veileder fra høgskolen.
Dette emnet er del av gjennomgående tråder om personlig utvikling, forskning og arbeid i team i bachelorprogrammet i sport management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av trådene. 

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt kurs ha fått relevant arbeidserfaring og bransjeerfaring. Kombinert med IDR600 Prosjektoppgave (15sp) vil studenten få trening i analyse av problemstillinger som er relevante for næringen.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Veiledning av ansvarlig veileder hos arbeidsgiver og utpekt veileder hos høgskolen

NB! Utvidet semesterlengde til 30. juni
 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Other - please specify in the comments PåkrevdEngasjert oppmøte og deltagelse i tildelte arbeidsoppgaver. Studenten skal levere to mindre arbeider i løpet av praksisperioden, av disse er det en som innbefatter en muntlig presentasjon
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Other - please specify in the comments
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Engasjert oppmøte og deltagelse i tildelte arbeidsoppgaver. Studenten skal levere to mindre arbeider i løpet av praksisperioden, av disse er det en som innbefatter en muntlig presentasjon
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentIndividual semesterPass/fail50Avsluttende skriftlig rapport teller 50 %. -
Home assessmentIndividual semesterPass/fail50Vurdering av kandidatens arbeid gjennom semesteret teller 50 % All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Pass/fail
Andel:50
Kommentar:Avsluttende skriftlig rapport teller 50 %.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Pass/fail
Andel:50
Kommentar:Vurdering av kandidatens arbeid gjennom semesteret teller 50 %
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material