-

IDR600 Bacheloroppgave

IDR600 Bacheloroppgave

Emnekode: 
IDR600
Emnenavn: 
Bacheloroppgave
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Kursnavn på engelsk: 
Project
Kursnavn på nynorsk: 
Bacheloroppgave
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått alle obligatoriske fag i de to første studieårene i bachelorstudiet i Sport Management. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er tatt opp på bachelorstudiet i Sport Management eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de 5 siste år. 

Emneinnhold

Bacheloroppgaven skal gi studentene muligheter til å arbeide med en større oppgave over en lengre tidsperiode hvor de ulike emnene i studiet blir sett i sammenheng. Oppgaven kan knyttes til eksterne oppdragsgivere eller utføres internt.
Oppgaven skrives sammen med en medstudent. Unntaksvis kan individuell innlevering vurderes.  

 

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte
 

Kunnskaper

Etter gjennomført emne skal studenten:

  • kunne ta utgangspunkt i faglitteraturen og formulere og utføre en faglig drøftelse en vitenskapelig problemstilling innenfor et valgt fagområde/tema knyttet til sport management
  • Vise god fosteålse for det det valgte fagormådet/temaet

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studentene:

  • formulere en forskbar problemstilling
  • velge relevante teorier og metoder relatert til problemstillingen
  • planlegge og gjennomføre en datainnsamling
  • bruke og oppgi referanser forskriftsmessig
  • utvise grunnleggende akademiske skriveferdigheter

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studentene:

  • kunne drøfte resultater knyttet til vitenskapelig problemstilling innenfor sport management
Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisning i oktober/november (i semesteret før oppgaven skrives). Tre presentasjoner i løpet av vårsemesteret der studenten presenterer arbeidet sitt. To av presentasjonene krever personlig fremmøte ved HiMolde. Seminar 1: Problemstilling/disposisjon. Seminar 2: Metode og teori. Seminar 3: Ferdig oppgave.
Kandidatene følges opp av en oppnevnt veileder gjennom vårsemesteret.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Muntlig fremlegg33PåkrevdPresentasjoner av oppgaven. To av presentasjonene krever personlig fremmøte ved HiMolde.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav:3
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Presentasjoner av oppgaven. To av presentasjonene krever personlig fremmøte ved HiMolde.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Hjemmeeksamen- semesterBokstavkarakter (A - F)100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler