-

IDR600 Bacheloroppgave

IDR600 Bacheloroppgave

Emnekode: 
IDR600
Emnenavn: 
Bacheloroppgave
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Kursnavn på engelsk: 
Project
Kursnavn på nynorsk: 
Bacheloroppgave
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått alle obligatoriske fag i de to første studieårene i bachelorstudiet i Sport Management. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er tatt opp på bachelorstudiet i Sport Management eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de 5 siste år. 

Emneinnhold

Bacheloroppgaven skal gi studentene muligheter til å arbeide med en større oppgave over en lengre tidsperiode hvor de ulike emnene i studiet blir sett i sammenheng. Oppgaven kan knyttes til eksterne oppdragsgivere eller utføres internt.
Oppgaven skrives sammen med en medstudent. Unntaksvis kan individuell innlevering vurderes. 
Dette emnet er del av gjennomgående tråder om personlig utvikling, forskning og arbeid i team i bachelorprogrammet i sport management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av tråden.

 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • formulere en forskbar problemstilling
  • velge relevante teorier og metoder relatert til problemstillingen
  • planlegge og gjennomføre en datainnsamling
  • utføre en faglig analyse
  • føre en faglig diskusjon rundt egne funn
  • bruke og oppgi referanser forskriftsmessig
  • utvise grunnleggende akademiske skriveferdigheter
Arbeids- og læringsaktiviteter

Studentene introduseres til bacheloroppgaven i oktober, presenterer ønsket tema i november og leverer proposal i desember (i semesteret før oppgaven skrives). Kandidatene får oppnevnt sin veileder i begynnelsen av januar, som følger opp studenten gjennom vårsemesteret. Det er tre obligatoriske samlinger i løpet av vårsemesteret der hver student presenterer arbeidet sitt. Alle studenter får tilbakemelding fra veleder(e) og medstudenter på samlingene. Samling 1: Problemstilling og teori. Samling 2: Metode og analyse. Samling 3: Ferdig oppgave.
 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Seminar-/samlingsdeltagelse33Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltagelse
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav:3
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Hjemmeeksamen- semesterBokstavkarakter (A - F)100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler