-

IDR600 Bacheloroppgave

IDR600 Bacheloroppgave

Emnekode: 
IDR600
Emnenavn: 
Bacheloroppgave
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Kursnavn på engelsk: 
Project
Kursnavn på nynorsk: 
Bacheloroppgave
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått alle obligatoriske fag i de to første studieårene i bachelorstudiet i Sport Management. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er tatt opp på bachelorstudiet i Sport Management eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de 5 siste år. 

Emneinnhold

Bacheloroppgaven skal gi studentene muligheter til å arbeide med en større oppgave over en lengre tidsperiode hvor de ulike emnene i studiet blir sett i sammenheng. Oppgaven kan knyttes til eksterne oppdragsgivere eller utføres internt.
Oppgaven skrives sammen med en medstudent. Unntaksvis kan individuell innlevering vurderes.  

 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • formulere en forskbar problemstilling
  • velge relevante teorier og metoder relatert til problemstillingen
  • planlegge og gjennomføre en datainnsamling
  • utføre en faglig analyse
  • føre en faglig diskusjon rundt egne funn
  • bruke og oppgi referanser forskriftsmessig
  • utvise grunnleggende akademiske skriveferdigheter
Arbeids- og læringsaktiviteter

Tolv timer felles undervisning i oktober og november (i semesteret før oppgaven skrives). Tre seminardager i løpet av vårsemesteret der studenten presenterer arbeidet sitt. Alle studenter får tilbakemelding fra en veileder på seminaret, i tillegg skal hver student gi tilbakemelding til en annen student. Seminar 1: Problemstilling/disposisjon. Seminar 2: Metode og teori. Seminar 3: Ferdig oppgave.
Kandidatene følges opp av en oppnevnt veileder gjennom vårsemesteret.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Seminar-/samlingsdeltagelse33Påkrevd Deltakelse og presentasjon i forbindelse med seminar
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltagelse
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav:3
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar: Deltakelse og presentasjon i forbindelse med seminar
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Hjemmeeksamen- semesterBokstavkarakter (A - F)100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler