-

IDR501 Idrettens organisering og ledelse II

IDR501 Idrettens organisering og ledelse II

Emnekode: 
IDR501
Emnenavn: 
Idrettens organisering og ledelse II
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Kursnavn på engelsk: 
The Organisation of Sport II
Kursnavn på nynorsk: 
Idrettens organisering og ledelse II
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

IDR100 Idrettens organisering og ledelse I, ADM100 Organisasjon I og enten ADM201 Innføring i samfunnsvitenskapelig metode eller ADM205 Organisasjon II

Emneinnhold
  • Idretten som en institusjon i samfunnet
  • Idrettens forhold til markedets og statens institusjoner
  • Endringsprosesser i idrettens organisasjoner
  • Ledelse i idretten
  • Modernisering og transnasjonalisering i internasjonal idrett

Dette emnet er del av en gjennomgående læringstråd om forskning i bachelorprogrammet i Sport Management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av tråden.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført kurs:

Kunnskap:

  • kunne redegjøre for sosiologiske og organisasjonsteoretiske perspektiver på idrettens egenart og samspill med andre organisasjoner i samfunnet

Ferdighet:

  • kunne analysere idrettens organisasjoner ut fra sosiologiske og organisasjonsteoretiske perspektiver

Generell kompetanse:

  • Forstå idrettens rolle i samfunnet
Arbeids- og læringsaktiviteter

Se egen forelesningsplan

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Seminar-/samlingsdeltagelse75% PåkrevdMinst 75% oppmøte. Kan erstattes med innleveringoppgave som må være bestått (2-3000 ord)
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltagelse
Antall arbeidskrav:75%
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Minst 75% oppmøte. Kan erstattes med innleveringoppgave som må være bestått (2-3000 ord)
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell -Bokstavkarakter (A - F)60 -
HjemmeeksamenGruppe -Bokstavkarakter (A - F)40 -
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:60
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:40
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger semesterMinst 75% oppmøte. Kan erstattes med innleveringoppgave som må være bestått (2-3000 ord)
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:
Varighetstype:semester
Kommentar:Minst 75% oppmøte. Kan erstattes med innleveringoppgave som må være bestått (2-3000 ord)