-

IDR316 Fotballeder I

IDR316 Fotballeder I

Emnekode: 
IDR316
Emnenavn: 
Fotballeder I
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Studiested: 
Online
Studiepoeng: 
2.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2018 Autumn
Eksamenssemester: 
2018 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Forkunnskapskrav

Ingen

Emneinnhold

Kurset gir grunnleggende kunnskap om norsk idrettskultur, struktur og organisering som ledere i norsk fotball berøres av, med vekt på:

 • Modul 1: Norsk idretts formål, verdigrunnlag og sammfunnsbidrag. Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Samspillet mellom topp og bredde
 • Modul 2: Roller, valgkommiéens betydning, organisering av klubben og klubbøkonomi
 • Modul 3: Regelverk

Emnet kan velges av 1, 2 og 3 årsstudenter. 

Forventet læringsutbytte

For bestått forventes kandidaten å:

 • Forstå den overordnede konteksten fotballedere i Norge opererer innenfor
 • Vise innsikt i hvordan klubber er organisert
 • Være bevisst på grunnleggende forutsetninger for klubbdrift
 • Utvide sitt profesjonelle nettverk
Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Tilbys som e-læring
 • Miks av frivillige og obligatoriske oppgaver
 • Videoer/kortvideoer erstatter tradisjonell undervisning
 • Den formelle aktiviteten i emnet (informasjon, formidling, diskusjon og innlevering) vil skje i Canvas
Sensorordning
 • Oppgavene vurderes både av fagansvarlig og en representant fra NFF
 • Ingen skoleeksamen
Evaluering
 • Kandidatene vurderes som bestått/ikke bestått
 • Bestått gir sertifisering som Fotballeder 1
Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)33PåkrevdKnyttet til modulene
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav:3
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Knyttet til modulene
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentIndividual2weeksPass/fail100 All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet:2
Varighetstype:weeks
Karakterskala:Pass/fail
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material