-

IDR316 Fotballeder I

IDR316 Fotballeder I

Emnekode: 
IDR316
Emnenavn: 
Fotballeder I
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Studiested: 
Nettstudier
Studiepoeng: 
2.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Ingen

Emneinnhold

Kurset gir grunnleggende kunnskap om norsk idrettskultur, struktur og organisering som ledere i norsk fotball berøres av, med vekt på:

 • Modul 1: Norsk idretts formål, verdigrunnlag og sammfunnsbidrag. Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Samspillet mellom topp og bredde
 • Modul 2: Roller, valgkommiéens betydning, organisering av klubben og klubbøkonomi
 • Modul 3: Regelverk

Emnet kan velges av 1, 2 og 3 årsstudenter. 

Forventet læringsutbytte

For bestått forventes kandidaten å:

 • Forstå den overordnede konteksten fotballedere i Norge opererer innenfor
 • Vise innsikt i hvordan klubber er organisert
 • Være bevisst på grunnleggende forutsetninger for klubbdrift
 • Utvide sitt profesjonelle nettverk
Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Tilbys som e-læring
 • Miks av frivillige og obligatoriske oppgaver
 • Videoer/kortvideoer erstatter tradisjonell undervisning
 • Den formelle aktiviteten i emnet (informasjon, formidling, diskusjon og innlevering) vil skje i Canvas
Sensorordning
 • Oppgavene vurderes både av fagansvarlig og en representant fra NFF
 • Ingen skoleeksamen
Evaluering
 • Kandidatene vurderes som bestått/ikke bestått
 • Bestått gir sertifisering som Fotballeder 1
Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)33PåkrevdKnyttet til modulene
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav:3
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Knyttet til modulene
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell2ukerBestått/ikke bestått100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:uker
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler