-

IDR316 Fotballeder I

IDR316 Fotballeder I

Emnekode: 
IDR316
Emnenavn: 
Fotballeder I
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
2.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Autumn
Eksamenssemester: 
2017 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Forkunnskapskrav

Ingen.

Emneinnhold

Modul 1: Norsk idretts formål, verdigrunnlag og sammfunnsbidrag. Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Samspillet mellom topp og bredde.

Modul 2: Roller, valgkommiéens betydning, organisering av klubben og klubbøkonomi.

Modul 3: Regelverk

Forventet læringsutbytte

Emnet gir en innføing i hvordan konteksten fotballedere opererer innenfor kan forstås.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Emnet vil i sin helhet tilbys som e-læring der deltakerne må gjennom en læringssti med ilagte oppgaver og elektroniske kunnskapstester. Videoer/kortvideoer erstatter tradisjonell undervisning, og deltakerne vil i utstrakt grad kunne følge sitt eget tempo i arbeidet. Den formelle aktiviteten i emnet (informasjon, formidling og innlevering) vil skje i Fronter.

Evaluering

Kandidatene vurderes som bestått/ikke bestått. Bestått gir sertifisering som Fotballeder 1 (NFF). 

Pensum

Gammelsæter, H. (2016): Poeng, penger og politikk: Et institusjonelt perspektiv på idrettsledelse. Cappelen Damm.

NFF: Fotballeder 1. Tilgjengelig på fotball.no.