-

IDR315 Klubbledelse

IDR315 Klubbledelse

Course code: 
IDR315
Course name: 
Klubbledelse
Program of study: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Campus: 
Clubs in different parts of Norway
Online
Credits: 
7.5
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2019 Spring
Assessment semester: 
2019 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Language of examination: 
Norwegian
Language of litterature: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge: 

Ingen, men krav om NFF's Fotballederkurs 1 dersom en velger fotballvinklingen (som innbefatter NFF's Fotballeder 2 og 3).

Course content: 
 • Kontekst og rammer for ledelse i norske idrettslag
 • Grunnleggende forutsetninger og ferdigheter for å lede i klubb
 • Relevante problemstillinger og ansvarsområder for norske klubbledere
 • Valgrfri del der innhold knyttes til sertifiseringkrav
 • Det inbefatter relevant teori, praktiske caser og eksempler. Gitt at landskapet for idrettsklubber/idrettslag endrer seg kontinuerlig (mennesker, situasjoner, forhold), kreves en inngang til ledelse som står seg tvers av utfordringer og over tid. Emnets andre del kan vinkles enten mot Fotballforbundets eller Idrettsforbundets alternativ.
Learning outcome: 

Studenten skal etter fullført og bestått emne:

 • Kunne redegjøre for hvordan en leder utover og innover i forhold til klubben.
 • Se sammenhengen mellom person, klubbkontekst og egnet lederstil.
 • Kunne analysere praktiske caser relatert til ledelse i klubb
 • Utvikle ferdigheter i å anvende og videreutvikle sine lederegenskaper effektivt
 • Avhengig av retning på valgfri del: Sertifisering i styrearbeid (NIF), NFF's Fotballederkurs 2 (lede) og 3 (utvikle),  evt. andre lederrelaterte sertifiseringer utviklet av særforbund som er klarert av fagansvarlig.
Working and learning activities: 
 • Undervisning: E-læring, der hvert tema introduseres av video/kortvideo av faglærere og/eller spesielt kunnkapsrike praktikere. Videoene følges opp av et skreddersydd pensum
 • Studentaktivitet: Studentene presenterer seg selv og tar del i diskusjonsforumet (kun tilgjengelig for kursdeltakere og kurslærere), og bygger igjennom det relasjoner og nettverk. Hvert tema følges opp av en miks av obligatoriske og frivillige oppgaver
Sensor system: 
 • Kvaliteten av de obligatoriske innleveringene vurderes av fagansvarlig eller andre lærere i kurset
 • Kvaliteten av det fotballrelaterte arbeidet (FLK2 og FLK3) vurderes av Nordmøre og Romsdal Fotballkrets
 • Godkjenning av NIF's innføring i styrearbeid følges opp av Møre og Romsdal Idrettskrets
 • Eventuelle nye lederrelaterte sertifiseringer knyttet mot andre særforbund, evalueres av særforbundene selv
Evaluation: 
 • Evaluering på bakgrunn av obligatoriske innleveringer og sertifiseringskrav
 • Det blir ikke avholdt noen eksamen i emnet som krever fysisk oppmøte
 • Karakteren vurderes til bestått/ikke bestått
 • Både den generelle og valgfrie delen av emnet må bestås for må godkjent emne og sertifisering
Curriculum: 

Eget kompendium som er skrevet spesielt for dette emnet. Ligger åpent tilgjengelig i Canvas.

Relaterte artikler og annet tilpasset materiale.

Fotballederkurs 2 og 3. Ligger åpent tilgjengelig på Norges Fotballforbunds hjemmesider.