-

IDR310 Psykologi for læring og prestasjonsutvikling

IDR310 Psykologi for læring og prestasjonsutvikling

Emnekode: 
IDR310
Emnenavn: 
Psykologi for læring og prestasjonsutvikling
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Kursnavn på engelsk: 
Performance Psychology II
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Forkunnskapskrav

Ingen

Emneinnhold

Studenten gis en innføring i teorier og prinsipper knyttet til selvtillit, selvregulering, 'goal-setting', motivasjon, gruppedynamikk, læring og ferdighetsutvikling. Det fokuseres på hvordan en tilrettelegger for prosesser som kan fremme langsiktig prestasjonsutvikling på individ og gruppenivå.

 

 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap

  • kunne forklare sentrale psykologiske begreper relatert til prestasjonsutvikling i idrett på individuelt- og gruppenivå
  • kunne forklare hvordan ulike former for instruksjon, veiledning og coaching kan anvendes for å fremme prestasjonsutvikling innen idrett
  • evaluere og kritisk analysere modeller for prestasjonsutvikling i idrett og hvordan disse tilrettelegger for læring. 

Ferdigheter

  • anvende teorier og prinsipper fra emnet for å bedre egne prestasjoner
  • gjenkjenne god praksis ut i fra idrettspsykologiske prinsipper, og forstå hvilke effekt ulike tiltak kan ha på prestasjonsutvikling
  • anvende gruppeprosesser som leder mot prestasjonsutvikling
  • identifisere god praksis for langsiktig utvikling av ferdigheter på organisasjons- og lagnivå 

Generell kunnskap

  • Dette emnet er del av gjennomgående læringstråder om forskning, personlig utvikling og arbeid i team i bachelorprogrammet i Sport Management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av trådene. 
Arbeids- og læringsaktiviteter

Fire timer forelesning pr uke (ca). Læringsaktiviteter gjennom semesteret som inneholder undervisning, gruppearbeid, gruppeinnleveringer og gruppepresentasjoner.
Forelesninger, studentaktiv læringsform, selvstudier, gruppearbeid, veiledning, database-/ internettsøk. 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)44PåkrevdFire oppgaver: Én gruppeoppgave (teoretisk bakgrunn) og tre individuelle oppgaver (lage mål-/strategiplan, ukentlig logg og sluttevaluering).
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:4
Påkrevde arbeidskrav:4
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Fire oppgaver: Én gruppeoppgave (teoretisk bakgrunn) og tre individuelle oppgaver (lage mål-/strategiplan, ukentlig logg og sluttevaluering).
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Eksamensoppgaven består av to deler. Begge deler av eksamen må bestås. Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar: Eksamensoppgaven består av to deler. Begge deler av eksamen må bestås.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat