-

IDR310 Prestasjonspsykologi

IDR310 Prestasjonspsykologi

Emnekode: 
IDR310
Emnenavn: 
Prestasjonspsykologi
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Kursnavn på engelsk: 
Performance Psychology II
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Forkunnskapskrav

Ingen

Emneinnhold

Studenten gis en innføring i teorier og prinsipper knyttet til gruppedynamikk, 'goal setting', selvtillit, motivasjon, selvregulering, læring og ferdighetsutvikling. Det fokuseres på hvordan en tilrettelegger for prosesser som kan fremme langsiktig prestasjonsutvikling på individ og gruppenivå.

 

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap

Fakta om emnet

Studiepoeng:

 

7.5

Ansvarlig avdeling:

 

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap

Emneansvarlig:

 

Geir Oterhals

Undervisningssemester:

 

Vår

Undervisningsspråk:

 

Norsk

Varighet:

 

½ år

IDR310 Prestasjonspsykologi (Vår 2020)

Innholdsfortegnelse

Om emnet

Studenten gis en innføring i teorier og prinsipper knyttet til gruppedynamikk, 'goal setting', selvtillit, motivasjon, selvregulering, talentarbeid og ferdighetsutvikling. Det fokuseres på hvordan en tilrettelegger for prosesser som kan fremme prestasjonsutvikling på individ og gruppenivå.

 

 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap

  • kunne forklare sentrale psykologiske begreper relatert til prestasjonsutvikling i idrett på individuelt- og gruppenivå
  • kunne forklare hvordan ulike former for instruksjon, veiledning og coaching kan anvendes for å fremme prestasjonsutvikling innen idrett
  • evaluere og kritisk analysere modeller for prestasjonsutvikling

Ferdigheter

  • anvende teorier og prinsipper fra emnet for å bedre egne prestasjoner
  • gjenkjenne god praksis ut i fra idrettspsykologiske prinsipper, og forstå hvilke effekt ulike tiltak kan ha på prestasjonsutvikling
  • anvende gruppeprosesser som leder mot innovasjon og prestasjon
  • identifisere god praksis for langsiktig utvikling av ferdigheter på organisasjons- og lagnivå 

Generell kunnskap

Dette emnet er del av gjennomgående læringstråder om forskning, personlig utvikling og arbeid i team i bachelorprogrammet i Sport Management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av trådene. 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Fire timer forelesning pr uke (ca). Læringsaktiviteter gjennom semesteret som inneholder undervisning, gruppearbeid, gruppeinnleveringer og gruppepresentasjoner.
Forelesninger, selvstudier, gruppearbeid, veiledning, database-/ internettsøk. 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)44PåkrevdFire oppgaver: Én gruppeoppgave (teoretisk bakgrunn) og tre individuelle oppgaver (lage mål-/strategiplan, ukentlig logg og sluttevaluering).
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:4
Påkrevde arbeidskrav:4
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Fire oppgaver: Én gruppeoppgave (teoretisk bakgrunn) og tre individuelle oppgaver (lage mål-/strategiplan, ukentlig logg og sluttevaluering).
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Eksamensoppgaven består av to deler. Begge deler av eksamen må bestås. Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar: Eksamensoppgaven består av to deler. Begge deler av eksamen må bestås.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat