-

IDR310 Prestasjonspsykologi

IDR310 Prestasjonspsykologi

Emnekode: 
IDR310
Emnenavn: 
Prestasjonspsykologi
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Kursnavn på engelsk: 
Performance Psychology II
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold

Studenten får en innføring grunnleggende prestasjonspykologiske begreper som 'goal setting', selvtillit, motivasjon og spenningsnivå. Det er også en innføring i teorier og metoder for motorisk læring. Videre fokuseres det på hvordan en tilrettelegger for prosesser som kan fremme prestasjonsutvikling på individ og gruppenivå.

 

Forventet læringsutbytte

En student skal etter fullført og bestått emne:
- Kunne gjøre rede for sentrale idrettspsykologiske begreper relatert til prestasjoner.
- Kunne gjøre rede for hvordan tilnærminger som instruksjon, veiledning og coaching virker på læring.
- Kunne utføre prestasjonspsykologiske analyser og på individ og gruppenivå og foreslå tiltak på bakgrunn av analysene.

Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning pr uke ( ca). Læringsaktiviteter gjennom semesteret som inneholder undervisning, intervjuer av informasjonsrike personer (eksperter), gruppearbeid, gruppeinnleveringer og gruppepresentasjoner.

 

Evaluering

Kandidatene blir evaluert på bakgrunn av fire gruppeinnleveringer/presentasjoner som alle vektes likt. Individuell karaktersetting innad i gruppene kan benyttes.

Pensum

Collins, D. et al. (2011): Performance Psychology. Churchill Livingstone Elsevier

Tilleggslitteratur relatert til de respektive gruppeoppgavene.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)3JaPåkrevd3 gruppeoppgaver med krav om bestått
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:3 gruppeoppgaver med krav om bestått
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat