-

IDR306 Spillteori og sportsøkonomi

IDR306 Spillteori og sportsøkonomi

Emnekode: 
IDR306
Emnenavn: 
Spillteori og sportsøkonomi
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Studiepoeng: 
7.5
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk, Engelsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Språk for litteratur: 
Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle, men grunnlag i økonomiske fag vil være en fordel

Emneinnhold

Følgende tema omhandles:

  • Nash likevekt
  • Spillteori og informasjon
  • Simultane/Sekvensielle spill
  • Dominante Strategier
  • Dominerte Strategier
Forventet læringsutbytte

Gi en introduksjon til spillteori med hovedvekt på anvendelser innen fotballøkonomi, fotballstrategi og fotballmanagement. Hensikten med kurset er altså å belyse hvordan moderne spillteori kan anvendes på fotballøkonomiske problemstillinger i bred forstand.

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha grunnleggende kunnskap i (enkel) spillteori
  • kunne anvende og forstå anvendelser av spillteori innenfor idrettsstrategiske problemstillinger
  • være i stand til å reflektere over, (og i noen grad) forstå og diskutere sentrale strategisk-økonomiske problemstillinger innen norsk og internasjonal idrett
Arbeids- og læringsaktiviteter

Se egen forelesningsplan
 

Pensum

Litteratur blir oppgitt i fronter ved studiestat.

Anbefalt litteratur:

  • Always change a winning team: A text on soccer and game theory, Haugen, Kjetil K
  • Thinking Strategically, A.K. Dixit og B. J. Nalebuff Norton 1991
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4TimerBokstavkarakter100 Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat