-

IDR302 Ledelse i prestasjonskulturer

IDR302 Ledelse i prestasjonskulturer

Emnekode: 
IDR302
Emnenavn: 
Ledelse i prestasjonskulturer
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Kursnavn på engelsk: 
Ledelse i prestasjonskulturer
Kursnavn på nynorsk: 
Leadership in Performance Organizations
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
forkunnskapskrav, emneliste: 
ADM100 Organisasjonsteori og -psykologi
IDR310 Prestasjonspsykologi
Emneinnhold

Effektiv ledelse er viktig i enhver idrettsorganisasjon, både på og utenfor banen. Målet med kurset er å gi studentene et bilde av moderne lederskap i idretten og hvordan du kan tilrettelegge for prestasjoner i en organisasjon gjennom strategisk planlegging, kulturforståelse og teambygging.  

Kurset bygger på sentrale ledelsesteorier, men legger seg tett opp mot praksisfeltet, gjennom blant annet å bruke casestudier for å vise hvordan beste praksis kan brukes i virkelige omgivelser.

 

Forventet læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene kunne sitte igjen med følgende:

 

Kunnskap:

 

 • kjenne til sentrale ledelsesteorier.
 • ha forståelse for hva som er viktig for å etablere fungerende  team.
 • forstå hvordan kultur er avgjørende for prestasjonsorganisasjoner, samt lederens rolle i å forme kultur.

 

Ferdigheter:

 

 • kunne identifisere mønstre som kjennetegner prestasjonsorganisjoner.
 • vite et hvordan du jobber som et team, delegerer ansvar, evaluerer teammedlemmer og håndterer å bli evaluert som teammedlem
 • kommunisere gjennom ulike muntlige, skriftlige og  presentasjoner. Dette inkluderer blant annet posterpresentasjon, og videopresentasjon.

Generell kunnskap:

 

 • forståelse for hvordan kulturelle, mellommenneskelige og personlige faktorer kan påvirke organisasjonsutbyttet
Arbeids- og læringsaktiviteter

Fire seminarer i løpet av semesteret som består av forelesninger, gruppearbeid, gruppeoppgaver og gruppepresentasjoner.
 

Evaluering

The course consist of 4 seminars

Kurset består av 4 seminarer

 

Hvert seminar består av:

 

 • 2 forelesninger (09.00 - 12.00)
 • Gruppearbeid med veiledning
 • 1 gruppeoppgave på slutten av hvert seminar
 • Oppgaver - Gruppearbeid (4)

 

 • Seminar 1-3, hver oppgave teller 20% av endelig karakter (3 * 20% = 60%)
 • Seminar 4, har en oppgave og teller 40% av sluttkarakteren
Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)3YesIkke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav:Yes
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Mappevurdering- -Bokstavkarakter (A - F) 100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger semester
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:
Varighetstype:semester
Kommentar: