-

IDR300 Treningslære II

IDR300 Treningslære II

Emnekode: 
IDR300
Emnenavn: 
Treningslære II
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Kursnavn på engelsk: 
Training Theory II
Kursnavn på nynorsk: 
Treningslære II
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

IDR200 - Treningslære I.

Emneinnhold

Studenten vil få en innføring forekomst, behandling og opptrening av idrettsskader. Det blir også en innføring i styrke og bevegelighetstrening. Det vil også bli gitt en innføring i idrettsrelevante tester med tilhørende testprosedyrer, samt hvilken betydning disse har i treningsarbeidet. Det blir også fokus på hvordan styrketrening bør gjennomføres.
Dette emnet er del av en gjennomgående tråd om forskning i bachelorprogrammet i sport management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av tråden.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • vite hvilke tester som kan brukes for testing av idrettsutøvere i ulike idretter på ulikt nivå, og kunne forklare hvorfor
 • kjenne til de mest vanlige idrettsskadene, hvordan disse kan forebygges og prinsipper for opptrening etter skade
 • kjenne til hva forskning viser er beste praksis på området
 • vite hvordan hvordan ulike øvelser for strekkapparatet kan utføres på en forsvarlig og hensiktsmessig måte

Ferdighet:

 • kunne utføre ulike knebøyteknikker på en forsvarlig og hensiktsmessig måte
 • kunne gjennomføre frivending fra heng på en forsvarlig måte, og med en teknisk utførelse hvor en greier å skape det meste av kraften fra stekkapparatet, og ikke armene
 • kunne forklare og anvende fysiske tester og testprosedyrer for testing av idrettsutøvere på ulikt nivå
 • kunne forklare hvordan trening kan brukes og legges opp for å skape fremgang på ulike fysiske tester
 • kunne forklare de mest vanlige idrettsskadene, hvordan disse kan forebygges og prinsipper for opptrening etter skade
 • kunne beskrive hva forskning viser er beste praksis på området

Generell kompetanse

 • kunne identifisere god praksis innen fysisk trening i eksplosive idrettet, både med tanke på bygging av kapasitet og skadeforbygging
Arbeids- og læringsaktiviteter

Både forelesninger og praktisk undervisning, ca. 6 timer pr uke i semesterets andre halvdel.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppmøte til undervisning Påkrevd75 % oppmøte på øvrig praktisk undervisning.
Oppgave(r) 3JaPåkrevdGruppeoppgave i skadeforebygging. Gruppeoppgave i planlegging av styrketrening. Gruppeoppgave i utarbeidelse av testprotokoll
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:75 % oppmøte på øvrig praktisk undervisning.
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 3
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Gruppeoppgave i skadeforebygging. Gruppeoppgave i planlegging av styrketrening. Gruppeoppgave i utarbeidelse av testprotokoll
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat