-

IDR300 Treningslære II

IDR300 Treningslære II

Emnekode: 
IDR300
Emnenavn: 
Treningslære II
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Kursnavn på engelsk: 
Training Theory II
Kursnavn på nynorsk: 
Treningslære II
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Eksamenssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

IDR200 - Treningslære I.

Emneinnhold

Studenten vil få en innføring forekomst, behandling og opptrening av idrettsskader. Det vil også bli gitt en innføring i idrettsrelevante tester med tilhørende testprosedyrer, samt hvilken betydning disse har i treningsarbeidet. Det blir også fokus på hvordan teknikk- og koordinasjonstrening for barn og unge bør gjennomføres.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne:

  • kunne forklare og anvende fysiske tester og testprosedyrer for testing av idrettsutøvere på ulikt nivå.
  • kunne forklare hvordan trening kan brukes og legges opp for å skape fremgang på ulike fysiske tester
  • vite hvilke tester som kan brukes for testing av idrettsutøvere i ulike idretter på ulikt nivå, og kunne forklare hvorfor.
  • kunne forklare begrepene koordinasjon og teknikk samt å kunne forklare hvordan disse ferdighetene kan forbedres.
  • kunne forklare de mest vanlige idrettsskadene, hvordan disse kan forebygges og prinsipper for opptrening etter skade.
Arbeids- og læringsaktiviteter

Både forelesninger og praktisk undervisning, ca. 5 timer pr uke i semesterets andre halvdel.

Pensum

Litteraturliste oppgis i fronter ved studiestart.

Anbefalt litteratur:

Bahr, Roald og Mælum, Sverre: Idrettsskader
Tønnessen, E. & Enoksen, E. 2010. Testing av styrke, spenst og hurtighet
Wirhed, R. 1999. Anatomi og bevægelseslære i idræt. Brøndby: Danmarks Idræts-Forbund

Katch, V.L., McArdle, W.D. & Katch, F.I. (2011) Essentials of Exercise Physiology. 4th edition. wolter Kluver/ Lippinscott Williams & Wilkins.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppmøte til undervisning Påkrevd75 % oppmøte på øvrig praktisk undervisning.
Oppgave(r) 1JaPåkrevdGruppeoppgave
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:75 % oppmøte på øvrig praktisk undervisning.
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 1
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Gruppeoppgave
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat