-

IDR208 Aktivitetslære III

IDR208 Aktivitetslære III

Emnekode: 
IDR208
Emnenavn: 
Aktivitetslære III
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Studiepoeng: 
7.5
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle. Opptak i kurset begrenser seg til studenter på Årsstudium i idrett og Adventure.

Emneinnhold

Temaer er fotball, svømming, undervisningspraksis og gjennomføring av en sykkelcamp. Kandidaten får anledning til å planlegge og gjennomføre idrettsaktivitet både for medstudenter og en annen valgt gruppe i barnehage, skole eller idrettslag. Det skal også planlegges en adventurecamp på sykkel.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

  • kjenne til undervisningsmetodikk for nybegynneropplæring i svømming
  • kjenne til gunnleggende ferdighetsprinsipper i futsal. Dette inkluder både tekniske og taktiske elementer
  • kunne grunnleggende regler i futsal
  • kjenne til undervisningsmetodikk i kroppsøving for barneskolen: Opprette god kontakt med elvene, kontroll over gruppen og vite hvordan en kan være med på å skape og forsterke elevens opplevelse av mestring
  • kjenne viktige momenter for planlegging av en sykelcamp

Ferdighet:

  • kunne utføre grunnleggende teknikker i futsal, spille i tråd med reglementet, samt forstå enkle spillsystemer
  • kunne gjenomføre en kroppsøvingstime med fokus på elevens opplevelse av mestring
  • kunne gjennomføre et enkelt undervisningsopplegg i svøming for nybegynnere

Generell kompetanse:

  • kunne planlegge- og tilrettelegge for læring i idrett og kroppsøving
  • kunne planlegge og gjennomføre en adventurecamp

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Egen plan. Undervisningtid pr uke varierer. 15 timer undervisningspraksis i skole/barnehage eller idrettslag. Én treningscamp med to til tre dagers varighet.

Pensum

Pensum oppgis av instruktører ved oppstarten av emnet

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppmøte til undervisning 3 3PåkrevdUndervisningspraksis: 100 % deltakelse i timer satt av til undervisningspraksis.
60% deltagelse i fotball.
100% deltagelse på treningscamp.
Oppgave(r) PåkrevdGodkjenning av øktplan før hver praksisøkt.
Vurdering av formidlingsoppgaver, samt innlevert praksisrapport.
Det må også påregnes obligatorisk innlevering av oppgave i futsal.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Antall arbeidskrav: 3
Påkrevde arbeidskrav: 3
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Undervisningspraksis: 100 % deltakelse i timer satt av til undervisningspraksis.
60% deltagelse i fotball.
100% deltagelse på treningscamp.
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Godkjenning av øktplan før hver praksisøkt.
Vurdering av formidlingsoppgaver, samt innlevert praksisrapport.
Det må også påregnes obligatorisk innlevering av oppgave i futsal.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4TimerBokstavkarakter 50 Vurdering av egenferdigheter og ferdigheter som instruktør Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
MappevurderingIndividuell 1SemesterBokstavkarakter 50Vurdering av egenferdigheter og evne til å analysere seg selv og andre innefor de aktuelle aktivitetene.

Innleveringer knyttet til de ulike praktiske ferdigheter er en del av vurderingsgrunnlaget.
Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel: 50
Kommentar: Vurdering av egenferdigheter og ferdigheter som instruktør
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet: 1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel: 50
Kommentar:Vurdering av egenferdigheter og evne til å analysere seg selv og andre innefor de aktuelle aktivitetene.

Innleveringer knyttet til de ulike praktiske ferdigheter er en del av vurderingsgrunnlaget.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler