-

IDR208 Aktivitetslære III

IDR208 Aktivitetslære III

Emnekode: 
IDR208
Emnenavn: 
Aktivitetslære III
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Studiepoeng: 
7.5
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle. Opptak i kurset begrenser seg til studenter på Årsstudium i Idrett og adventure.

Emneinnhold

Temaene i dette kurset er fotball,svømming, undervisningspraksis og gjennomføring av en sykkelcamp. Kandidaten skal gjennom egen undervisningspraksis få anledning til å planlegge og gjennomføre idrettsaktivitet for medstudenter, og en annen valgt gruppe i barnehage, skole eller idrettslag og å planlegge en adventurecamp på sykkel.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne kunne:

  • kunne utøve og instruere i utvalgte teknikker i fotball.
  • kunne etablere og gjenkjenne god praksis i fotball. Dette inkluderer å kunne analysere teknisk og taktisk utførelse, og legge til rette for læring gjennom instruksjon og relevante øvelser.
  • anvende sin kompetanse i praktiske ferdigheter innen ulike aktiviteter.
  • planlegge og gjennomføre idrettsundervisning for andre.
  • planlegge og gjennomføre en adventurecamp på sykkel 
  • undervisningsmetodikk for nybegynneropplæring i svømming

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Egen plan. Ulik undervisningtid pr uke. 15 timer undervisningspraksis i skole/barnehage eller idrettslag. 1 treningscamp med 2 til 3 dagers varighet.

Pensum

Pensum oppgis av instruktører ved studentstart

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppmøte til undervisning 3 3PåkrevdUndervisningspraksis: 100 % deltakelse i timer satt av til undervisningspraksis.
60% deltagelse i fotball.
100% deltagelse på treningscamp
Oppgave(r) PåkrevdGodkjenning av øktplan før hver praksisøkt
Vurdering av formidlingsoppgaver, samt innlevert praksisrapport.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Antall arbeidskrav: 3
Påkrevde arbeidskrav: 3
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Undervisningspraksis: 100 % deltakelse i timer satt av til undervisningspraksis.
60% deltagelse i fotball.
100% deltagelse på treningscamp
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Godkjenning av øktplan før hver praksisøkt
Vurdering av formidlingsoppgaver, samt innlevert praksisrapport.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell2TimerBokstavkarakter 50 Vurdering av egenferdigheter og ferdigheter som instruktør Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Demonstrasjon av ferdigheterIndividuell 1SemesterBokstavkarakter 50Vurdering av egenferdigheter og ferdigheter som instruktør Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel: 50
Kommentar: Vurdering av egenferdigheter og ferdigheter som instruktør
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderingsform:Demonstrasjon av ferdigheter
Gruppering:Individuell
Varighet: 1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel: 50
Kommentar:Vurdering av egenferdigheter og ferdigheter som instruktør
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler