-

IDR202 Aktivitetslære II

IDR202 Aktivitetslære II

Emnekode: 
IDR202
Emnenavn: 
Aktivitetslære II
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Kursnavn på engelsk: 
Aktivitetslære II
Kursnavn på nynorsk: 
Aktivitetslære II
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2019 Spring
Eksamenssemester: 
2019 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle. Opptak i kurset begrenser seg til studenter på Årsstudium i Idrett og Adventure.

Emneinnhold

I dette emnet blir det fokusert på grunnleggende ferdigheter og regler i basketball, ferdigheter i alpint, langrenn og turn. Skiundervsiningen inkluderer også en innføring i vurdering av skredfare, samt skredsøk. Studenten blir introdusert et repertoar av øvelser/leker rettet mot begynneropplæring i disse idrettene og det legges vekt på å forklare hvordan øvelsene kan tilpasses til ulike nivå og forutsetninger.Et hovedmål er å bli i stand til å etablere og gjenkjenne god praksis i overnevnte aktiviteter. Dette inkluderer å kunne analysere teknisk og taktisk utførelse, og legge til rette for læring gjennom instruksjon og relevante øvelser. Det vil også gjennomføres basistreninger knyttet til de ulike aktivitetene.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha:

Kunnskap

  • kjenne til prinsipper for grunnleggende ferdigheter i basketball. Dette inkluder både tekniske og taktiske element 
  • kunne grunnleggende regler for basketballspill
  • kjenne til prinsipper for grunnleggende ferdigheter turn og skiaktiviteter, samt trening av disse
  • kjenne til grunnlegende prinsipper for vurdering av skradfare, samt skredsøk

Ferdigheter

  • kunne utføre grunnleggende teknikker i basketball, spille i tråd med reglementet, samt forstå enkle spillsystemer
  • kunne grunnleggende teknikker i langrenn og alpint. I langrenn ligger hovedvekten på skøyting, og i alpin er fokuset på å lære seg skjærende svinger
  • kunne vurdere skredfare, samt utføre et skredsøk med elektronisk skredsøker

Generell kompetanse

  • kunne sette opp og gjennomføre basisøkter knyttet til basketball, turn og skiaktiviteter.
  • kunne gjennkjenne god praksis i overnevnte aktiviteter
  • kunne analysere teknisk og evt. taktisk utførelse, og legge til rette for læring gjennom instruksjon og relevante øvelser
Arbeids- og læringsaktiviteter

2-4 timer praktisk undervisning innen utvalgte idretter pr uke, samt en skicamp med 4 dagers varighet
 

Pensum

Nettbaserte øvingsbanker og regelbeskrivelser for basketball. Nettbaserte øvingsbanker for vurdering av skredfare og skredsøk.
Kompendium med litteratur vinklet mot grunnleggende ferdigheter innen turn og vinteraktiviteter.

Øvrig pensum oppgis av instruktører ved aktivitetsoppstart.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Attendance for teaching JaPåkrevdDet er krav om tilsammen 80% engasjert deltakelse i turn og basketball. En kan imidlertid være borte intill 60% i et enkelte emne. Da må en imidlertid kompensere med å ha høyere oppmøte i det andre, slik at totalen ikke overstiger 80%. På skicampen det krav om 100% deltagelse.
Assignment(s)1JaIkke påkrevdObligatoriske oppgaver må påregnes, enten det er gruppeoppgaver, eller individuelle oppgaver. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Attendance for teaching
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Det er krav om tilsammen 80% engasjert deltakelse i turn og basketball. En kan imidlertid være borte intill 60% i et enkelte emne. Da må en imidlertid kompensere med å ha høyere oppmøte i det andre, slik at totalen ikke overstiger 80%. På skicampen det krav om 100% deltagelse.
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver må påregnes, enten det er gruppeoppgaver, eller individuelle oppgaver. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)50Vurdering av egenferdigheter og av ferdigheter i instruksjon. Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Portfolio assessmentIndividual 1semesterLetter (A - F)50Vurdering av egenferdigheter og evne til å anlysere seg selv og andre innefor de aktuelle aktivitetene. Innleveringer knyttet til de ulike praktiske ferdigheter er en del av vurderingsgrunnlaget. All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:50
Kommentar:Vurdering av egenferdigheter og av ferdigheter i instruksjon.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderingsform:Portfolio assessment
Gruppering:Individual
Varighet: 1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:50
Kommentar:Vurdering av egenferdigheter og evne til å anlysere seg selv og andre innefor de aktuelle aktivitetene. Innleveringer knyttet til de ulike praktiske ferdigheter er en del av vurderingsgrunnlaget.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material