-

IDR202 Aktivitetslære II

IDR202 Aktivitetslære II

Emnekode: 
IDR202
Emnenavn: 
Aktivitetslære II
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Studiepoeng: 
7.5
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle. Opptak i kurset begrenser seg til studenter på Årsstudium i Idrett og Adventure.

Emneinnhold

I dette emnet blir det fokusert på grunnleggende ferdigheter og regler i basketball, ferdigheter i alpint, langrenn og turn. Skiundervsiningen inkluderer også en innføring i vurdering av skredfare, samt skredsøk. Studenten blir introdusert et repertoar av øvelser/leker rettet mot begynneropplæring i disse idrettene og det legges vekt på å forklare hvordan øvelsene kan tilpasses til ulike nivå og forutsetninger.Et hovedmål er å bli i stand til å etablere og gjenkjenne god praksis i overnevnte aktiviteter. Dette inkluderer å kunne analysere teknisk og taktisk utførelse, og legge til rette for læring gjennom instruksjon og relevante øvelser. Det vil også gjennomføres basistreninger knyttet til de ulike aktivitetene.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:
- kunne forklare grunnprinsippene i trening av grunnleggende ferdigheter i basketball, turn og skiaktiviteter.
- kunne sette opp og gjennomføre basisøkter knyttet til basketball, turn og skiaktiviteter.
- ha opparbeidet tilstrekkelige ferdigheter til å kunne etablere og gjennkjenne praksis i overnevnte aktiviteter
- kunne analysere teknisk og evt. taktisk utførelse, og legge til rette for læring gjennom instruksjon og relevante øvelser

Arbeids- og læringsaktiviteter

2-4 timer praktisk undervisning innen utvalgte idretter pr uke, samt en skicamp med 4 dagers varighet
 

Pensum

Nettbaserte øvingsbanker og regelbeskrivelser for basketball. Nettbaserte øvingsbanker for vurdering av skredfare og skredsøk.
Kompendium med litteratur vinklet mot grunnleggende ferdigheter innen turn og vinteraktiviteter.

Øvrig pensum oppgis av instruktører ved aktivitetsoppstart.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppmøte til undervisning JaPåkrevdDet vil være krav om 80% engasjert deltakelse tilsammen i turn og basketball. En kan imidlertid være borte intill 60% i et enkelte emne. Da må en imidlertid kompensere med å ha høyere oppmøte i det andre, slik at totalen ikke overstiger 80%. På skicampen det krav om 100% deltagelse.
Oppgave(r)1JaIkke påkrevdMindre obligatoriske gruppeoppgaver må påregnes.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Det vil være krav om 80% engasjert deltakelse tilsammen i turn og basketball. En kan imidlertid være borte intill 60% i et enkelte emne. Da må en imidlertid kompensere med å ha høyere oppmøte i det andre, slik at totalen ikke overstiger 80%. På skicampen det krav om 100% deltagelse.
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Mindre obligatoriske gruppeoppgaver må påregnes.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell2TimerBokstavkarakter50Vurdering av egenferdigheter og av ferdigheter i instruksjon.
Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Demonstrasjon av ferdigheterIndividuell SemesterBokstavkarakter50Vurdering av egenferdigheter i aktivitetene. Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:50
Kommentar:Vurdering av egenferdigheter og av ferdigheter i instruksjon.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderingsform:Demonstrasjon av ferdigheter
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:50
Kommentar:Vurdering av egenferdigheter i aktivitetene.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler