-

IDR202 Aktivitetslære II

IDR202 Aktivitetslære II

Emnekode: 
IDR202
Emnenavn: 
Aktivitetslære II
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Kursnavn på engelsk: 
Aktivitetslære II
Kursnavn på nynorsk: 
Aktivitetslære II
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle. Opptak i kurset begrenser seg til studenter på Årsstudium i Idrett og Adventure.

Emneinnhold

I dette emnet blir det fokusert på grunnleggende ferdigheter og regler i basketball, ferdigheter i alpint, langrenn og turn. Skiundervsiningen inkluderer også en innføring i vurdering av skredfare, samt skredsøk. Studenten blir introdusert et repertoar av øvelser/leker rettet mot begynneropplæring i disse idrettene og det legges vekt på å forklare hvordan øvelsene kan tilpasses til ulike nivå og forutsetninger.Et hovedmål er å bli i stand til å etablere og gjenkjenne god praksis i overnevnte aktiviteter. Dette inkluderer å kunne analysere teknisk og taktisk utførelse, og legge til rette for læring gjennom instruksjon og relevante øvelser. Det vil også gjennomføres basistreninger knyttet til de ulike aktivitetene.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne:
- kunne forklare grunnprinsippene i trening av grunnleggende ferdigheter i basketball, turn og skiaktiviteter.
- kunne sette opp og gjennomføre basisøkter knyttet til basketball, turn og skiaktiviteter.
- ha opparbeidet tilstrekkelige ferdigheter til å kunne etablere og gjennkjenne praksis i overnevnte aktiviteter.

- kunne analysere teknisk og evt. taktisk utførelse, og legge til rette for læring gjennom instruksjon og relevante øvelser

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

2-4 timer praktisk undervisning innen utvalgte idretter pr uke, samt en skicamp med 3 dagers varigehet
 

Pensum

Nettbaserte øvingsbanker og regelbeskrivelser for basketball. Nettbaserte øvingsbanker for vurdering av skredfare og skredsøk.
Kompendium med litteratur vinklet mot grunnleggende ferdigheter innen turn og vinteraktiviteter.

Øvrig pensum oppgis av instruktører ved aktivitetsoppstart.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Attendance for teaching JaPåkrevdDet vil være krav om 80% engasjert deltakelse tilsammen i turn og basketball. En kan imidlertid være borte intill 60% i et enkelte emne. Da må en imidlertid kompensere med å ha høyere oppmøte i det andre, slik at totalen ikke overstiger 80%. På skicampen det krav om 100% deltagelse.
Assignment(s)1JaIkke påkrevdMindre obligatoriske gruppeoppgaver må påregnes.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Attendance for teaching
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Det vil være krav om 80% engasjert deltakelse tilsammen i turn og basketball. En kan imidlertid være borte intill 60% i et enkelte emne. Da må en imidlertid kompensere med å ha høyere oppmøte i det andre, slik at totalen ikke overstiger 80%. På skicampen det krav om 100% deltagelse.
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Mindre obligatoriske gruppeoppgaver må påregnes.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual2hoursLetter (A - F)30Vurdering av egenferdigheter og av ferdigheter i instruksjon. Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Demonstrasjon av ferdigheterIndividual semesterLetter (A - F)70Vurdering av egenferdigheter i aktivitetene. All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:2
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:30
Kommentar:Vurdering av egenferdigheter og av ferdigheter i instruksjon.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderingsform:Demonstrasjon av ferdigheter
Gruppering:Individual
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:70
Kommentar:Vurdering av egenferdigheter i aktivitetene.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material