-

IDR200 Treningslære I

IDR200 Treningslære I

Emnekode: 
IDR200
Emnenavn: 
Treningslære I
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Kursnavn på engelsk: 
Training Theory I
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Forkunnskapskrav

Ingen spesielle.

Emneinnhold

Studenten vil få en innføring i anatomi og bevegelighet relatert til idrett, samt viktige prinsipper for planlegging og gjennomføring av utholdenhetstrening. Det gis en innføring i bevegelsesanalyse relatert til en eller flere idrettslige aktiviteter. 

Dette emnet er del av en gjennomgående tråd om forskning i bachelorprogrammet i sport management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av tråden. 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne:

  • kjenne til grunnleggende treningsmetoder og treningsprinsipper for utholdenhetstrening
  • kjenne til hvordan variablene volum, intensitet og hyppighet påvirker utholdenhet
  • kjenne til hvordan teknikk kan påvirke utholdenhet
  • kjenne til grunnleggende anatomi og fysiologi relatert til idrett
  • kjenne til grunnleggende biomekaniske forhold ved bevegelse

Ferdigheter

  • forklare utførelsen av noen utvalgte øvelser ut fra et anatomisk og fysiologisk perspektiv, samt kunne sette opp faglig begrunnede treningsplaner for disse øvelsene under ulike forutsetninger
  • forklare hvordan en bevegelsesanalyse av tekniske element i en idrettsaktivitet kan gjennomføres
  • gå i dybden på minimum en vitenskapelig artikkel, og i gruppe kunne gjenta metoden som er benyttet i et eget eksperiment

Generelle ferdigheter

  • kunne beskrive hva forskning viser er beste praksis for utholdenhetstrening
Arbeids- og læringsaktiviteter

Både forelesninger og praktisk undervisning, 6 timer pr uke i semesterets første halvdel.
 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)1JaPåkrevdEn gruppeoppgave med krav om vurdering bestått. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:En gruppeoppgave med krav om vurdering bestått. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat