-

IDR200 Treningslære I

IDR200 Treningslære I

Emnekode: 
IDR200
Emnenavn: 
Treningslære I
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Kursnavn på engelsk: 
Training Theory I
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Eksamenssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle.

Emneinnhold

Studenten vil få en innføring i anatomi og bevegelighet relatert til idrett, samt viktige prinsipper for planlegging og gjennomføring av styrke-, spenst-, hurtighets- og utholdenhetstrening. Det vil i tillegg bli gitt en innføring i hjerte- og lungeredning.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etterr fullført emne:

  • forklare begrepet utholdenhet.
  • forklare hvilke fysiologiske endringer utholdenhetstrening med ulik intensitet fører til.
  • forklare grunnleggende treningsprinsipper og metoder for trening av utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet og bevegelighet.
  • forklare utførelsen av noen utvalgte øvelser ut fra et anatomisk og fysiologisk perspektiv, samt kunne sette opp faglig begrunnede treningsplaner for disse øvelsene under ulike forutsetninger.
  • forklare kroppens anatomi og fysiologi relatert til idrett.
  • forklare enkle biomekaniske forhold ved bevegelse 
  • gjennomføre livreddende førstehjelp
Arbeids- og læringsaktiviteter

Både forelesninger og praktisk undervisning, 6 timer pr uke i semesterets første halvdel.
 

Pensum

Litteratur oppgis i fronter ved studiestart.

Anbefalt litteratur:

Dahl, H.A. & Rinvik, E. (2010). Menneskets funksjonelle anatomi. Oslo: Cappelen Damm

Raastad, T. (et al) (2010). Styrketrening i teori og praksis. Gyldendal.

Tjelta, L.I., Enoksen, E. og Tønnessen, E. (2013). Utholdenhetstrening: Forskning og beste praksis.  Cappelen Damm AS.

Wirhed, R. (2012(. Anatomi og bevægelseslære i idrett. Danmarks Idræts-Forbund

Utdelte artikler

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)1JaPåkrevdEn gruppeoppgave med krav om vurdering bestått.
Rapport(er)1JaPåkrevdIndividuelle rapporter knyttet til praktiske øvinger med krav om vurdering bestått.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:En gruppeoppgave med krav om vurdering bestått.
Obligatorisk arbeidskrav:Rapport(er)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Individuelle rapporter knyttet til praktiske øvinger med krav om vurdering bestått.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat