-

IDR105 Sport, media og journalistikk

IDR105 Sport, media og journalistikk

Emnekode: 
IDR105
Emnenavn: 
Sport, media og journalistikk
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Kursnavn på engelsk: 
Sport, media and journalism
Kursnavn på nynorsk: 
Sport, media og journalistikk
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2022 Spring
Eksamenssemester: 
2021 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold
 • Sport og media-komplekset
 • Sportsjournalistikk
 • Mediekunnskap
Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • kjenne til det gjensidige avhengighetsforhold som eksisterer mellom idrett og media
 • være bevisst på hvordan medierte fortellinger om idrett og idrettsutøvere blir skapt
 • ha kjennskap til hvordan journalister tenker og planlegger sine reportasjer i både avis og TV
 • kjenne til hvordan idrett og sport blir formidlet via nye medier

Ferdighet:

 • kritisk kunne analysere de medierte fortellinger om idrett og idrettsutøvere
 • kunne planlegge, produsere og publisere en sak som blogginnlegg eller som nyhetssak på en hjemmeside

Generell kompetanse:

 • økt bevissthet rundt hvordan en kan håndtere media ved å sette seg inn i hvordan journalister jobber
 • kunne formidle saker på måter som er intessante for "folk flest"
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning pr uke. I tillegg kommer både individuelle og gruppebaserte arbeidsoppgaver

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) 3Ikke påkrevdDet vil bli utdelt tre oppgaver utover eksamensmappen som må godkjennes for å bestå i emnet. Disse oppgavene har fokus på idrettsområdet og vil inneholde: 1) en pressemelding, 2) en podkast og 3) et intervju.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:3
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Det vil bli utdelt tre oppgaver utover eksamensmappen som må godkjennes for å bestå i emnet. Disse oppgavene har fokus på idrettsområdet og vil inneholde: 1) en pressemelding, 2) en podkast og 3) et intervju.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Portfolio assessmentIndividual1semesterLetter (A - F)100Individuell mappeevaluering består av en journalistisk reportasje som omhandler et tema om idrett og refleksjonsnotatet knyttet til denne reportasjen All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Portfolio assessment
Gruppering:Individual
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:Individuell mappeevaluering består av en journalistisk reportasje som omhandler et tema om idrett og refleksjonsnotatet knyttet til denne reportasjen
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material